Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Trånga väntrum och brist på kunskap sprider smitta

Publicerad: 28 september 2004, 12:53

Svenska sjukhus är dåligt rustade för att hindra smittspridning mellan patienter. Trånga väntrum och brist på enkelrum med egen toalett och dusch är två problem, enligt en ny granskning.


Omkring 10 procent av patienterna på svenska sjukhus behandlas med antibiotika för infektioner de smittats av inne på sjukhuset. En -nationell genomgång av smittskydds-arbetet i samtliga landsting visar att mycket skulle kunna göras för att minska risken att patienter smittar varandra.  - Sjukvården måste kunna hållas ansvarig för att dess kunder inte smittas, säger infektionsläkaren Seth-Olof Bergquist, som har gjort granskningen på uppdrag av nätverket Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.  Tillsammans med apotekaren Gunilla Skoog har han besökt Strama-grupper och andra nyckel-personer i landstingen, för att kartlägga smittskyddsarbetet. Rapporten, som har presenterats för Socialstyrelsen, visar på en mängd brister.  Brist på platser ökar smittrisken  Redan i väntrummen blandas patienter med smittsamma sjukdomar, som influensa, med andra patientgrupper. Endast 10 procent av landstingen uppger att akutmottagningarna är utformade för att förhindra smittspridning.  - En bra akutmottagning ska slussa smittsamma patienter till separata rum, säger Seth-Olof Bergquist.  Väl inne på vårdavdelningarna väntar nya smittrisker. Antalet vårdplatser har minskat kraftigt i den svenska sjukvården och på många avdelningar är det ständigt ont om platser. Bristande resurser gör att inte ens nybyggda avdelningar utrustas med enkelrum med separat toalett och dusch.  - Tillgång till enkelrum med egen dusch och wc är grunden för ett bra smittskydd. Det räcker inte med en infektionsavdelning, enkelrum måste finnas på alla kliniker, säger Seth-Olof Bergquist.  - I dag är chansen att få ett sådant rum bara 20 procent.  Det landsting som enligt inventeringen har lägst andel enkelrum inom den somatiska vården är Stockholms läns landsting.  - Siffrorna är inte exakta, men visst råder det brist på enkelrum i Stockholm, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms län.  - På de äldre sjukhusen finns många fyrbäddssalar kvar, och ju fler sängar det är på ett rum, desto större är risken att smitta sprids från en patient till en annan.  Ytterligare en riskfaktor är personalen och den brist på kunskap och hygienrutiner som finns på många håll i sjukvården. Tillgången till läkare och sjuksköterskor med kompetens inom smittskydd och hygien är ojämnt fördelad över landet.  Kartläggningen visar att Strama-grupperna i 17 av 21 landsting anser att behovet av hygienläkare inte är tillgodosett. 13 av 21 anger att det finns för få hygiensjuksköterskor.  Få har avtal om hygienläkare  Störst är bristen på kompetens inom den kommunala sjukvården. Bara hälften av Sveriges kommuner har avtal med landsting om tillgång till hygienläkare och -sjuksköterska.  Att detta är fallet i så många som hälften av kommunerna beror till stor del på oenighet om vem som ska betala, kommunen eller landstinget.  Men enligt Johan Carlson, ansvarig för smittskydd på Socialstyrelsen, är det dock möjligt att det snart kommer nya regler på området.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev