Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag23.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Träning förbättrade kärlfunktion hos överviktiga och feta barn

Publicerad: 6 April 2004, 08:20

Blodkärlens förmåga att reagera på tryckförändringar förbättrades hos överviktiga barn redan efter sex veckors förändring av fysisk träning i kombination med omläggning av kosten. Efter ett års fortsatt träning förbättrades kärlen ytterligare, jämfört med barn som inte tränade.


Allt fler vuxna och barn världen över är överviktiga eller feta. När det gäller barn finns i princip bara två motåtgärder att vidta, nämligen en ändrad kost eller ökad fysisk aktivitet.  För att studera effekten av dessa åtgärder gjorde forskare från Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong, Kina, och The Royal Prince Alfred Hospital, University of Sydney, Australien, en studie på 82 barn i åldern 9-12 år.  44 av barnen var feta, det vill säga att de hade ett kroppsmasseindex BMI högre än 23, och 28 barn hade ett BMI mellan 21 och 23 och räknades som överviktiga. Barnen hade ingen känd sjukdom eller ärftlig benägenhet för tidig hjärt-kärlsjukdom. De tog inte heller läkemedel eller vitamintillskott regelbundet. 54 av barnen var pojkar.  Hälften av barnen slumpades till enbart kostförändring medan resten dessutom fick ett individuellt anpassat träningsprogram. Barnen fick två träningspass per vecka i sex veckor och därefter en gång per vecka i ett år.  Med ultraljud mättes den endotelberoende dilatationen i arteria brachialis i överarmen och tjockleken på intima-media-skiktet i arteria carotis communa i halsen, halsartären.  Sex veckor efter studiens inledning hade kostförändring lett till att kvoten midja/höft minskat och att blodfetternas sammansättning och kärlfunktionen förbättrats. Hos barnen i träningsgruppen sågs ytterligare förbättringar av kärlfunktionen, jämfört med enbart kostförändring.  Efter ett år sågs en signifikant mindre förtjockning av intima-media i halsartären, även om de absoluta skillnaderna var små. I träningsgruppen fanns även en bestående minskning av fettandelen av kroppsvikten, medan fettandelen ökade hos dem som slutade träna.  Forskarna sammanfattar sina resultat med att konstatera att behandling av övervikt av barn förblir svårt. Eftersom läkemedel för barn saknas är kost och fysisk träning stöttepelare i arbetet att både förhindra och behandla övervikt hos barn.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev