Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Träning gav inte sänkt blodtryck hos äldre

Publicerad: 12 april 2005, 12:49

Äldre personer kan vara resistenta mot träning för att sänka det systoliska blodtrycket. Men träning kan ändå vara positivt. Den slutsatsen drar forskarna bakom en studie som presenteras i tidskriften Archives of internal Medicine.


Forskare vid Johns Hopkins University School of Medicine har undersökt hur träning bland personer i åldrarna 55-75 år påverkade blodtrycket. Ingen av deltagarna fick blodtrycksbehandling med läkemedel.

I studien som pågick under en sexmånadersperiod fick 51 deltagare med ett systoliskt blodtryck på 130-159 mmHg, genomgå ett träningsprogram. Deras resultat, bland annat när det gäller blodtryckssänkning, kondition och muskelstyrka, jämfördes med en matchad kontrollgrupp på 53 personer som inte tränade.

Resultaten, som publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine, visar att de som tränade fick förbättrad kondition och styrka, de fick ökad mängd stödjevävnad och minskad andel fett på kroppen.

Systoliskt och diastoliskt blodtryck minskade med 5,3 respektive 3,7 mmHg bland de som tränade och 4,5 repektive 1,5 mmHg bland de 53 deltagarna i kontrollgruppen.

Vid en analys av resultaten fann forskarna inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller sänkningen av det systoliska blodtrycket. Skillnaden i sänkning av det diastoliska blodtrycket var dock tydligt uttalad bland de som tränade, jämfört med dem som inte gjorde det.

Stelheten i aorta påverkades inte hos deltagarna i någon av grupperna under studieperioden. Forskarna fann dock att förbättring av kroppssammansättningen bland deltagarna totalt sett kunde förklara 8 procent av den systoliska blodtryckssänkningen och 17 procent av den diastoliska blodtryckssänkningen.

Forskarna tolkar resultatet som att äldre personer kan vara resistenta mot träning när det gäller att sänka det systoliska blodtrycket. Men eftersom en förbättrad kroppssammansättning påverkade blodtrycket i positiv riktning kan träning vara en viktig faktor för att förbättra hjärt-kärlhälsan bland äldre män och kvinnor.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev