Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Transplanterade stamceller tar kontakt med hörselnerven

Publicerad: 2 mars 2005, 10:45

Celler som transplanteras till örat på försöksdjur överlever och skapar kontakt med djurets nervceller. Upptäckten kan leda till nya sätt att behandla hörselskador.


Hörselskador orsakas bland annat av att två olika typer av celler i örat, sinneshårcellerna och nervcellerna i spiralganglierna, dör. Hårcellernas uppgift är att omvandla ljudvågorna till en signal som skickas vidare till cellerna i spiralganglierna. Nervtrådarna från cellerna i spiralganglierna samlas i hörselnerven som så småningom når hjärnans hörselcentrum.

I sitt avhandlingsarbete vid Karolinska institutets centrum för hörsel- och kommunikationsforskning i Solna, har forskaren Zhengqing Hu transplanterat olika typer av celler till öronsnäckan på marsvin och råttor för att försöka hitta metoder att ersätta skadade nervceller i spiralganglierna. Att han valt att inrikta sig på spiralganglierna beror på att det är väldigt svårt att ersätta örats hårceller eftersom de har en så speciell struktur.

- Våra försök visar att de transplanterade cellerna överlever och en del av dem differentierar till nervceller. Dessutom migrerar de till områden i cochlean, öronsnäckan, där spiralganglierna finns, och kontaktar nervcellerna där. Men tyvärr har vi inte ännu kunnat observera någon förbättring av djurens hörsel, berättar Zhengqing Hu.

Han har transplanterat tre olika typer av celler från möss, embryonala stamceller, neuronala stamceller från hjärnan hos vuxna möss och nervceller från musembryons dorsalrotsganglier. Dessa finns intill musens ryggmärg.

Alla migrerade till rätt plats  Genom att först göra ett hål i tinningbenet och sedan ett i cochlean kunde cellerna transplanteras till försöksdjuren. Cellerna placerades i scala tympani, ett vätskefyllt hålrum i cochlean. I benet i närheten av scala tympani finns Rosenthals kanal, som innehåller spiralganglierna.

Zhengqing Hus studier visar att alla de tre transplanerade celltyperna överlevde i innerörat.

- Målet med den här typen av forskning är att döva och hörselskadade personer ska få tillbaka sin hörsel, men det är långt dit, säger Zhengqing Hu, som numera arbetar som forskare på University of Virginia i USA.

Innan metoden kan testas på människa måste forskarna ta reda på vilka tillväxtfaktorer som är viktiga för att de transplanterade cellerna ska överleva och differentiera.

I Zhengqing Hus försök överlevde cellerna från dorsalrotsganglierna bäst. De neuronala stamcellerna från vuxna möss överlevde sämst. Han misstänker att de neuronala stamcellerna väcker starkare avstötningsreaktioner hos djuren än de embryonala stamcellerna. Det kan vara en anledning till att färre än 1 procent av de neuronala stamcellerna överlevde transplantationen, men den främsta orsaken är förmodligen att embryonala celler är betydligt bättre på att föröka sig, enligt Zhengqing Hu.

Extra kraft med embryonal vävnad    När de embryonala stamcellerna transplanterades tillsammans med små vävnadsbitar som innehöll embryonala dorsalrotsganglier, ledde det till en ökning av både de embryonala stamcellernas överlevnad och neuronala differentiering. Dessutom bildade de nya nervutskott i närheten av cellerna i spiralganglierna.

- Det tyder på att den embryonala vävnaden släpper ut ämnen, till exempel tillväxtfaktorer, som stamcellerna behöver, säger Zhengqing Hu.

Alla tre celltyperna migrerade till Rosenthals kanal, där spiralganglierna finns. Cellerna från dorsalrotsganglierna bildade nervutskott, precis som de embryonala stamcellerna, men bara när de fick extra tillväxtfaktorer.

Även om cellerna från dorsalrotsganglierna fungerade bäst, hoppas Zhengqing Hu mest på stamcellerna.

- Stamceller kan odlas i stora mängder eftersom de finns som celllinjer. Det är svårt att göra cellinjer av celler från dorsalrotsganglierna, förklarar han.

Charlotte Enochsson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev