Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Tryggare för barn i vissa kommuner

Publicerad: 30 September 2003, 13:09

I kommuner som satsar lite på barnsäkerhet löper 16-åringar 33 procent högre risk att skada sig allvarligt jämfört med ikommuner som satsar mycket på barnsäkerhet, visar en färsk undersökning i Stockholms län.


-  - Vår studie visar att det kan spela stor roll hur mycket man på kommunnivå satsar på olika säkerhetsåtgärder för barn, till exempel underhåll av lekplatser och säkerhetsutbildning av förskolepersonal, säger Eva Sellström, forskare och universitetslektor vid Mitthögskolan i Östersund.  Hon och hennes forskarkollegor poängsatte hur 25 kommuner i Stockholms län ordnade olika skadeförebyggande insatser riktade mot barn, allt ifrån om det fanns övergripande skadepreventiva program till hur stor andel av lekplatserna som hade sand som underlag.  Beroende på poängsättningen delades kommunerna in i tre säkerhetsnivåer efter hur många skadeförebyggande åtgärder de vidtagit. I en statistisk modell jämförde forskarna säkerhetsnivån med antalet barn som under en femårsperiod på 1990-talet varit inlagda på sjukhus för olycksfall, trafikolyckor oräknade.  Avspeglar lokal initiativkraft  För barn i åldern 1-6 år var risken att skada sig 33 procent högre i kommuner som vidtagit få säkerhetsåtgärder jämfört med i kommuner som vidtagit många åtgärder. Motsvarande överrisk i kommuner som vidtagit "medelmånga" insatser var 20 procent. Resultaten kvarstod även då forskarna tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer och befolkningstäthet.  - Med tanke på att siffrorna gäller svåra skador som föranlett vistelse på sjukhus tycker vi att skillnaderna nog är ganska allvarliga. Hur bilden ser ut för lättare skador som inte föranleder sjukhusvistelse vet vi inte, säger Eva Sellström.  Genom skatteutjämningssystemet får svenska kommuner i stort sett likvärdiga resurser att satsa på skadeförebyggande åtgärder. Därför menar forskarna bakom studien att resultaten helt enkelt avspeglar lokal initiativkraft att ägna sig åt barnsäkerhetsfrågor.  Forskarna undersökte också antalet skador bland 7-15-åringar. Även i denna åldersgrupp var skaderisken högre i kommuner som vidtagit få åtgärder. Sambandet var dock inte statistiskt signifikant.  Siffrorna i undersökningen är insamlade under åren 1994-98. Studien är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health, 2003; 57:724-729.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev