söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tuffa tentamenskrav kraschar apotekets semesterplaner

Publicerad: 7 juni 2017, 08:58

Foto: Thinkstock

En svår tentamen på receptarieutbildningen i Uppsala skapar frustration på apotek och bland studenter.


På Apoteket Hjärtat i Gävle håller semesterplanerna på att gå i kras. Det beror enligt apotekschefen Pia Ivares på en enda tentamen, med orimligt höga krav. Nästan färdiga receptarieelever med bara en tentamen kvar har inte kunnat få anställning.

– Två nästan färdiga receptarieelever har jag tidigare skrivit avtal med för att bemanna upp till sommaren inför semestrarna i juli. Nu vet jag inte hur jag ska reda ut det, eftersom receptarierna inte får godkänt. En och samma tentamen är orsaken till problemen, år efter år, säger Pia Ivares, apotekschef på Apoteket Hjärtat i Gävle.

Det handlar om kursen i galenisk och fysikalisk farmaci på receptarieutbildningen vid Uppsala universitet. När tentamen på den kursen skedde 28 februari, så skrev 30 studenter, där fyra fick godkänt, 26 underkänt, enligt Uppdok. I mars skedde ett provtillfälle där den enda person som skrev fick godkänt. Pia Ivares anställda har gått utbildningen, men inte klarat alla kurser, vilket stoppar dem från att gå vidare.

– Det är inte svårigheten i receptarieutbildningen som jag vänder mig emot, utan att ett fåtal kurser hindrar såväl praktik som examen. Jag har exempel på studenter som inte har godkänts efter sex examinationer och därför ställts utanför utbildningen, säger hon.

Föreläsaren sägs vara duktig, men anses även lägga tentan på en ”sjukt hög nivå”.

– Sommaren blir helt förstörd och jag kan inte bemanna. De apoteksanställda får inte komma ut i receptariepraktik. Till och med när studenterna svarar exakt som det står i läroböckerna får de underkänt, säger hon.

En låg andel godkända studenter har lett till många anmälda till omtentamen. Men där väntar ytterligare en utmaning, med två tentamenstillfällen två dagar efter varandra.

– Det är märkligt att man lägger så svåra tentor två dagar så nära varandra, säger Manor Mahmood, som är färdig student på receptarieutbildningen. Hon har klarat alla kurser och kan därmed ta ut sin examen.

Hon säger sig ha flera bekanta som har hamnat utanför utbildningen då de har underkänts på ett fåtal mycket svåra kurser fler gånger än vad som är tillåtet.

Enligt prodekanus och professor Ingrid Nylander, ansvarig för utbildningen på grund- och avancerad nivå på farmaceutiska fakulteten, är det inte möjligt att sänka examinationskraven.

– Våra tentamina måste uppfylla flera mål, inklusive kursmålen. De kursansvariga måste säkerställa detta i examinationerna.

Studenter som följer undervisningen, närvarar vid alla lektioner, föreläsningar och seminarier, inklusive sådana som är frivilliga, ska i regel klara sin tentamen.

– Vi kan inte släppa igenom studenter som inte uppnår examinationsmålen bara för att det är receptariebrist, säger hon.

Enklare tentor blir det inte, men det kan bli fler frivilliga, förberedande självutvärderingsprov.

– Sedan tidigare har vi tester ute på nätet i kemi, matematik, svenska och engelska, för att studenterna själva ska se om de har tillräckliga förkunskaper

Hon har personligen inte hört några klagomål avseende svårigheten på examinationerna.

– Jag skulle önska att de som är missnöjda med kurser eller examinationer hör av sig och berättar detta exempelvis i kursutvärderingar, till utbildningsansvariga eller till utbildningsrepresentanter, säger Ingrid Nylander.

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev