Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tusentals patienter kommer att få journalen via internet

Publicerad: 8 februari 2005, 12:30

Flera tusen patienter i Landstinget i Uppsala län kommer att få tillgång till sina journaler på internet.


Det är olagligt att göra i reguljär drift, enligt nuvarande skrivning i vårdregisterlagen, men landstinget har fått klartecken för att införa tjänsten i forskningssyfte. Etikprövningsnämnden vid Uppsala universitet kom med ett beslut i måndags, den 7 februari, som innebär att landstinget inom ramen för ett forskningsprojekt kan starta om en verksamhet som varit stoppad.

- Det var ett väldigt bra besked, säger Benny Eklund, projektledare på Landstinget i Uppsala län.

Landstinget var tidigt ute med att erbjuda patienterna på en husläkarmottagning tillgång till sina journaler via en säker internetanslutning. Projektet, kallat Sustains, blev uppmärksammat, inte minst när det stoppades av Datainspektionen i oktober 2003. Dagens Medicin har berättat om det vid en rad tillfällen, se till exempel nr 50/04.

Förmodligen ändras lagen  Datainspektionen menade att patienter inte har rätt att ha direktåtkomst till sin journal. Detta har enligt vårdregisterlagen bara personer som behöver informationen i sin yrkesutövning. Beslutet överklagades, men länsrätten i Stockholm gick på Datainspektionens linje.

Förmodligen kommer lagen snart att ändras. Socialdepartementet har uttryckt en önskan om att patienter ska ha tillgång till sin vårddokumentation, eftersom det stärker patientens ställning i vården.

- Forskningsprojektet kommer att pågå i högst tre år. Då räknar vi med att lagen har ändrats, säger Benny Eklund.

Det gamla Sustains-projektet, som omfattade en husläkarmottagning, ska nu starta igen. Samtidigt startar utvecklingen av ett system som omfattar resten av landstinget. Både primärvård och sjukhusvård i Uppsala län håller på att införa ett gemensamt journalsystem, Cambio Cosmic. Till det nya journalsystemet bygger IT-avdelningen ett webbgränssnitt så att viss information går att nå via internet.

Maximalt 5 000 patienter  De som först får tillgång till den nya webbjournalen blir inte patienterna, utan läkare som remitterar till landstinget. Det gäller privata vårdgivare och vårdgivare utanför länet.

- Det är ett stort behov, eftersom vi säljer mycket vård till andra län, säger Benny Eklund.

Om ungefär två år släpps 5 000 patienter in i systemet. De kommer att se vårddokumentation, remisser, provsvar och läkemedelslista.

- Tekniskt sett är det samma lösning för vårdgivare och patienter, men patienterna får tillgång till fler tjänster, säger Ingrid Joustra-Enqvist, projektledare.

Forskningsprojektet kring Sustains omfattar fyra forskare, två läkare och två forskare i företagsekonomi vid Uppsala universitet. De ska undersöka vilken nytta patienter och sjukvård har av journaler på nätet.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev