tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tv-inspelning risk för patienten

Publicerad: 6 september 2005, 13:13

Inspelningen av tv-serien Livräddarna innebar en säkerhetsrisk för patienterna. Södersjukhuset agerade lättvindigt då det lät ett tv-team följa personalen vid sjukhusets ambulanshelikopterverksamhet. Det menar Socialstyrelsen.


Sjukhusen behöver bli mer uppmärksamma på sekretessfrågor i sina kontakter med media. Att låta tv-team följa sjukvårdspersonal under utryckning kan även innebära en patientsäkerhetsrisk, enligt Socialstyrelsen som nu tagit ställning till hur Södersjukhuset agerade då ett tv-team släpptes in i sjukhusets ambulanshelikopterverksamhet.

- Att hela tiden ha en tv-kamera i nacken kan göra att läkaren agerar annorlunda än annars. Detta stressmoment är i sig en patientsäkerhetsrisk. Det kan både handla om att ge patienten för lite eller för mycket vård, säger Torsten Mossberg, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm.

Myndigheten anser vidare att patientens rätt till sekretess i samband med sjukvård har riskerats under inspelningen av Livräddarna och hänvisar till ett JO-beslut från 1997 där det slås fast att det är ett absolut krav att tv-inspelning på en akutmottagning inte på något sätt får påverka patientens rätt till integritet och sjukvårdssekretess.

Notering om inspelning saknas  Socialstyrelsen har granskat 15 journaler från patienter som filmades för tv-serien. I ingen av journalerna finns det information om inspelningen eller om patienten har givit samtycke till detta, trots att Södersjukhusets chefläkare, Eva Tillman, i ett yttrande till Socialstyrelsen, påpekat att hon anser att en sådan journalanteckning ska göras.

"Det är därför oklart om de aktuella patienterna verkligen fått relevant information och givits möjlighet att ta ställning till om de ville bli filmade", skriver Socialstyrelsen i beslutet.  I tolv av de granskade fallen har filmningen dessutom gjorts innan Södersjukhuset och produktionsbolaget hade något avtal om formerna för hur filmningen skulle gå till. Något som Socialstyrelsen ser som anmärkningsvärt.  

I beslutet uppmanas Södersjukhuset att utarbeta rutiner för hur det ska behandla medias närvaro vid behandling av enskilda patienter.

Programmet blev en tittarsuccé  Anmälan mot ambulanshelikopterns deltagande vid inspelning av tv-serien Livräddarna kommer från trafikskadeforskaren Jörgen Lundälv i Göteborg som reagerat kraftigt mot att sjukvården låter media i allmänhet och tv-team i synnerhet få följa med under utryckningar för att göra närgångna dokumentärer eller reportage om sjukvårdsarbetet. Han ifrågasätter om sjukvården verkligen tillvaratar patientens rätt till integritet i vårdsituationen då denne filmas i en krissituation.

Socialstyrelsens ställningstagande, som även bygger på yttrande från myndighetens etiska råd, kan, enligt Torsten Mossberg, ses som ett modellbeslut för alla de anmälningar som Jörgen Lundälv har gjort till Socialstyrelsens olika tillsynsenheter.

Tv-serien Livräddarna visades i början av året och blev en tittarsuccé. Läkarna som ryckte ut i ambulanshelikopter och behandlade allt från ormbett till svåra personskador vid trafikolyckor blev något av hjältar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev