Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tv-serien 112 klarade granskning

Publicerad: 23 oktober 2013, 12:33

Ivo kommer inte att göra någon åtalsanmälan av tv-serien 112 – på liv och död.


Inspelningen av tv-serien påbörjades senhösten 2012 och avslutades 2013 i Landstinget Blekinge. Efter en anmälan granskades ärendet av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att se om sjukvårdspersonal brutit mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

I sitt beslut konstaterar Ivo inledningsvis att det hittills inte har inkommit några klagomål från någon person som deltagit eller blivit tillfrågad om att delta. Det här, anser Ivo, försvårar bedömningen av ärendet eftersom sekretesskyddet är relativt till den det berör och det sjukdoms- eller skadeförlopp som redovisas. Vad som är känsligt för en person behöver inte vara det för en annan.

Ivo anser att avtalet mellan landstinget och produktionsbolaget Titan television och meddelandebladet till medverkande personal är tydliga med att tillhandahållandet av integritetskänslig information endast får ske efter att medgivande lämnats av patienten och dess anhöriga. Om det eventuellt skett inspelningar som inte stämmer med avtalet bedömer Ivo att dessa inte kan läggas landstinget till last.

Ivo gör bedömningen att viss integritetskänslig information kan ha överförts från sjukvårdspersonal till Titan television utan relevant samtycke från patienten och dess närstående när inspelningarna inleddes – före en skärpning av rutinerna. Men enligt myndigheten finns inte tillräckligt underlag för att hävda att det finns skälig misstanke om att någon utpekad hälso- och eller sjukvårdspersonal begått ett brott som kan leda till fängelse. Ivo släpper därmed fallet.

Dagens Medicin har tidigare skrivit en artikel om ärendet, som dessvärre baserades på delvis felaktig information. Vi har avpublicerat artikeln.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News