Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Två läkemedel lindrade symtom av förstorad prostata bättre än ett

Publicerad: 18 december 2003, 12:06

Risken att godartat förstorad prostata ska ge fler symtom minskade på fyra års sikt, om männen behandlades med både doxazosin och finasterid jämfört om de endast fick ett av läkemedlen.


Alfa-receptorantagonister som doxazosin, Alfadil, och 5-alfareduktashämmare som finasterid, Proscar, har i tidigare studier var för sig visat effekt mot godartad prostataförstoring, även kallad benign prostatahyperplasi, BPH.  Eftersom läkemedlen har helt olika verkningsmekanismer har det legat nära till hands att tro att båda läkemedlen i kombination skulle ge ännu bättre resultat. Dock har tidigare studier som pågått i ett år inte motsvarat förväntningarna; kombinationen har inte varit effektivare.  Forskare från bland annat University of Texas, Dallas, USA, följde i en dubbelblind randomiserad studie 3 047 män i 4,5 år. Männen, i genomsnitt 63 år gamla, delades in i fyra grupper. De behandlades med antingen placebo, doxazosin, finasterid eller doxazosin plus finasterid.  Studiedeltagarna var minst 50 år och hade alla diagnosen BPH. Deras symtom graderades på en skala fastställd av American Urological Association, AUA, där 0 poäng motsvarar inga symtom och 35 poäng svåra symtom. Männen i studien hade mellan 8 och 35 poäng.  Risken för försämring, definierad som en ökning med 4 poäng enligt AUA-skalan, minskade med 39 procent hos dem som fick doxazosin, 34 procent med finasterid och 66 procent med kombinationen. Allt jämfört med placebo. Skillnaden mellan kombinationen och de enskilda läkemedlen var statistiskt säkerställd.  Risken för akut urinstämma, att inte kunna kissa, och behov för ett kirurgiskt ingrepp minskade signifikant med enbart finasterid eller med kombinationen. Enbart doxazosin gav ingen säkerställd riskminskning.  I somras publicerades en studie av finasterid och prostatacancer där 18 000 män följdes i sju år. Där fanns en ökad förekomst av svår cancer (se länk i rutan uppe till höger).  I en ledarkommentar i New England Journal of Medicine understryks behovet av ytterligare studier för att utreda cancerrisken med finasteridbehandling. Tills vidare är det väsentligt att läkare noga utreder patienter före behandling, där fördelarna med lindrad BPH vägs mot en potentiellt ökad risk för svår cancer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev