Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tydlig information om risker bara till debutanter

Publicerad: 22 augusti 2013, 05:45

Nu ska svenska kvinnor informeras om att det finns nackdelar med mammografi­screening. Men informationen begränsas.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Studier har visat att risken att dö i bröstcancer minskar med runt en tredjedel bland kvinnor som bjuds in till mammografiscreening. Men sådan screening leder också till överdiagnostik, det vill säga upptäckt av mindre farliga tumörer som inte skulle ha upptäckts på annat vis och inte heller ha påverkat kvinnans hälsa under hennes livstid.

Hittills har dock inte svenska kvinnor fått någon information om den här och andra biverkningar med screening när de kallas till undersökning, se Dagens Medicin nr 23/2012. Och just informationen till kvinnor var en av två saker som fick underkänt när Socialstyrelsen i juni släppte en preliminär rapport om det svenska mammografi­programmet. Den andra punkten var bristande uppföljning av screening.

Nu ska det dock bli ändring. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett nytt informationspaket om mammografiscreening som ska testas under hösten och sedan förhoppningsvis gå i skarp drift efter årsskiftet.

Men det kommer inte heller då att stå på kallelsen att det finns nackdelar med mammografiscreening.

I stället införs en hänvisning till 1177.se där kvinnor kan läsa en ny och mer nyanserad information än den som finns idag, berättar Maria Prigorowsky, projektledare på SKL.

Informationen blir mer tydlig till kvinnor som för första gången kallas till undersökning. De kommer att tillsammans med kallelsen att få ett blad med fördjupad information, där bland annat för- och nackdelar kommer att tas upp.

Om ni skriver på kallelsen att det finns fördelar med screening, borde det inte nämnas att det finns nackdelar också? Alla läser ju inte på webben.

– Vårt primära syfte är att rekommendera kvinnor att gå på screening för att rädda fler liv. Och Socialstyrelsen har ju fastslagit att fördelarna överväger. Sedan är det ett mycket begränsat utrymme på kallelsen, säger Maria Prigorowsky.

Borde inte även kvinnor som redan screenats få informationsbladet i kallelsen också?

– Det är en balansgång hur mycket man ska informera. Vi vill göra det så lätt som möjligt för att motivera kvinnan att delta. Men det är möjligt att det kan finnas utökad information också i till exempel väntrummen vid undersökningen.

Maria Prigorowski anser att det kan minska deltagandet om kvinnor får mer information om negativa effekter.
Ni vill både öka deltagandet i screening och informera om nackdelar. Finns det ingen motsättning där?

– Nej, det primära syftet är att motivera kvinnor att screena sig, säger Maria Prigorowsky.
Vill inte begränsa information

Att begränsa informationen om nackdelar i kallelserna är fel, anser Sophia Zackrisson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon har varit med och tagit fram det vetenskapliga underlaget i Socialstyrelsens nya rapport om mammografi­screening.

– Jag tycker nog att sådan information ska ingå i  alla kallelser. Det är bra att få påminnelser och en del kvinnor kanske hoppar över undersökningen något år. Att få en balanserad information tror jag inte kommer att minska deltagandet utan snarare stärka kvinnornas ställningstagande till screening säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev