Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tydliga råd krävs till äldre som får smärtbehandling

Publicerad: 11 november 2003, 10:19

Fyra svenska läkare har tagit initiativ till att bilda en grupp som ska arbeta för att förbättra sjukvårdens kommunikation med patienter med smärtor i muskler och skelett. Särskilt äldre har behov av tydlig information.


Det finns stora brister i kommunikationen mellan läkare och patienter när det gäller smärtor i muskler och skelett. Det visar en europeisk undersökning där Andreas Aly, överläkare vid Stockholms sjukhem, deltagit från svensk sida.   Bakom studien står Arthritis Action Group, som består av 17 europeiska läkare från olika specialiteter. Den svenska delen av studien omfattade 803 personer med kronisk smärta och 179 läkare i primärvården. Av de äldre i denna undersökning var det 47 procent som åt receptbelagd medicin mot sin smärta.  Mer i riskzonen för biverkningar  Resultaten från studien visar att de flesta läkare hellre pratar med patienten än lämnar ut skriftlig information. Problemet är att patienterna endast kommer ihåg en tredjedel av vad läkaren säger under besöket.   Enligt Andreas Aly är en av studiens viktigaste slutsatser att patienterna mår bättre om de får individualiserad information, där läkaren i skriftlig form visar vilken sjukdom patienten har, vilken behandlingsform som passar dem och riskerna med vissa läkemedel. Han påpekar att bättre information är allra viktigast bland de äldre patienterna.  - Yngre patienter tar oftare till sig mer information än vad de äldre gör. Äldre är även mer i riskzonen för biverkningar av smärtlindrande läkemedel, säger Andreas Aly.  Kronisk smärta är ett mycket stort problem bland äldre, enligt en ny avhandling som för första gången undersökt problemets omfattning hos de allra äldsta. Avhandlingen, som omfattar 4093 personer i åldrarna 75-105 år, har gjorts av sjuksköterskan Ulf Jakobsson vid institutionen för omvårdnad, Lunds universitet.

Varannan åldring har kroniskt ont  Han konstaterar att tidigare studier om förekomsten av smärta sällan har inkluderat de äldsta, särskilt inte dem som bor på sjukhem och i andra former av särskilt boende.  Ulf Jakobsson visar i sina studier att förekomsten av kronisk smärta ökar med stigande ålder och är som störst i åldersgruppen 90 år och äldre. I den gruppen har 50,1 procent kroniska smärtproblem. Vanligast är smärta i ben och fötter, 33 procent, följt av rygg, 22 procent, och höft, 15 procent.  Ulf Jakobsson har också undersökt de äldres livskvalitet och metoder för smärtlindring.   Livskvaliteten upplevs som betydligt lägre av de äldre med smärta, i alla åldersgrupper från 75 år och uppåt, jämfört med dem utan smärta. De viktigaste orsakerna till låg livskvalitet var gångsvårigheter, trötthet, nedstämdhet och ekonomisk situation.   Alkohol får dämpa smärtan  För att lindra sin smärta använde de äldre i genomsnitt tre olika metoder. Receptbelagd medicin, vila och metoder för distraktion var de metoder som användes oftast. Personer som bodde i eget boende tyckte att olika former av läkemedelsbehandling och vila var mest effektivt, medan de som bodde i någon form av särskilt boende ansåg att det hjälpte bäst att få prata med någon som förstår, att få behandling med kyla/värme eller andra metoder, till exempel akupunktur, stretching, salvor eller liniment. Även alkohol uppgavs relativt ofta som  smärtlindrande metod.  Andreas Aly har, tillsammans med Ulf Haglund, professor i kirurgi i Uppsala, Stefan Lohmander, professor i ortopedi i Lund, och Lars Agréus, allmänläkare och forskare i Östhammar, tagit initiativ till att starta en svensk grupp med läkare och andra yrkesgrupper som är intresserade av att minska informationsglappet mellan läkare och patienter med smärtor i muskler och skelett.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev