Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ultraljud renar blod från fett

Publicerad: 9 Oktober 2002, 09:11

En ny metod att rena blod från hopklumpat fett, så kallad fettemboli, har utvecklats vid Lunds tekniska högskola, LTH. Metoden, som innebär att fettet separeras med hjälp av ultraljud, uppges få stor betydelse för att minska komplikationsrisken vid framför allt hjärtoperationer.


Hopklumpning av fett, fettemboli, antas av många forskare vara en av orsakerna till att många patienter får kvarstående problem efter hjärtoperationer.  - Det handlar mest om så kallade kognitiva störningar, som exempelvis inlärnings- och minnesproblem som drabbar upp till en tredjedel av alla patienter som genomgått hjärtoperationer, vilket motsvarar cirka 3000 patienter årligen bara i Sverige.  Henrik Jönsson, kirurg på thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund." BORDER="0"Henrik Jönsson, kirurg på thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. - Problemet har kartlagts de senaste 10 till 20 åren och resultaten pekar på att det sannolikt är fettemboli som orsakar de här besvären, berättar Henrik Jönsson, kirurg på thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund och en av de forskare som står bakom projektet.  Anledningen till att risken är störst vid just hjärtoperationer är att blod utanför hjärtsäcken samlas upp och åter tillförs blodsystemet ofta förorenas av partiklar från kringliggande fettvävnad. De metoder som hittills använts för att komma tillrätta med problemet är olika typer av filter eller centrifuger. Även kylteknik har använts.  - Men reningsgraden med dessa metoder har varit dålig, som bäst upp till 65 eller 70 procent. Med vår metod har vi uppmätt mellan 95 och 100 procents rening, säger Henrik Jönson.  Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosystem, Lunds tekniska högskola." BORDER="0"Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosystem, Lunds tekniska högskola. Metoden har utvecklats av Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosystem på institutionen för elektrisk mätteknik vid LTH.  - Vi utnyttjar det faktum att olika media har olika akustisk impedans. Vid en viss frekvens uppstår en så kallad stående våg i den kanal som blodet transporteras. Det innebär samtidigt att det uppstår tryckmaxima och tryckminima på olika ställen i kanalen.  - Blodkroppar har högre akustisk impedans än exempelvis blodplasma och fett och kommer därför att samlas i mitten av kanalen, där det är tryckminimum. Fettcellerna däremot kommer att ansamlas längs kanalväggarna, där trycket är störst. Därefter delar vi upp kanalen i tre delar och kan på så sätt separera fettet från blodet, berättar Thomas Laurell (se illustration nedan).

Metoden har patenterats och ett projektbolag har bildats, men det dröjer fortfarande något år innan man kan komma igång med kliniska försök.  - Vi räknar med att ha en kommersiell produkt klar 2004, säger Henrik Jönsson.  Priset för blodrenaren uppskattas bli mellan 50 000 och 100 000 kronor.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev