Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Umeåforskare publicerar nya rön om pestbakteriens försvar

Publicerad: 25 April 2002, 15:16

Ett protein kallat Ymt har avgörande betydelse för pestbakteriens förmåga att överleva och sprida pest via loppor. Det visar en grupp Umeåforskare i en artikel som publiceras i veckans nummer av tidskriften Science.


Forskarna som bland annat arbetar vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå, har studerat de egenskaper som gör att pestbakterien Yersinia pestis, kan orsaka livshotande infektioner hos människor. De nya kunskaperna om de mekanismer bakterien utnyttjar för att besegra kroppens immunförsvar kan göra det möjligt att utveckla nya behandlingsmetoder mot allvarliga infektionssjukdomar. Bland annat hoppas forskarna kunna hitta en väg att starta den process som är bakteriernas motsvarighet till programmerad celldöd, autolys.  - Nu förstår vi hur det kommer sig att dessa bakterier kan överleva hos loppor. Om vi med hjälp av dessa kunskaper kan ta reda på mekanismerna för hur bakterier dör så kan det definitivt vara en väg att utveckla nya antibiotikum, säger Åke Forsberg, professor i mikrobiologi vid Umeå universitet, samt forskningschef vid Försvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå, som även har utfört studierna.  Pest är en av de infektionssjukdomar som mänskligheten, historiskt sett, har fruktat mest. Totalt sett insjuknar ungefär 2000 människor årligen, främst i Afrika och Asien, men det förekommer även enstaka fall av sjukdomen i Nordamerika varje år.  Bakterien sprids vanligtvis via loppor till i första hand gnagare, men även till människor. Den drabbade insjuknar snabbt med hög feber och huvudvärk. Ofta förstoras de lymfkörtlar som är belägna nära bettstället, därav namnet böldpest.  Dödligheten hos obehandlade personer med böldpest är över 50 procent och i de fall sjukdomen sprider sig till lungorna dör nästan alla.  Bakterien som orsakar sjukdomen, Yersinia pestis, är mycket nära besläktad och i stort sett identisk med en annan, relativt ofarlig bakterie kallad Yersinia pseudotuberculosis. Pestbakterien har till skillnad från sin släkting, två rörliga genetiska element, så kallade plasmider.  Det är på en av dessa plasmider som forskargruppen har identifierat en gen som kodar för enzymet Yersinia murine toxine, Ymt, som gör att bakterien överlever i blodet hos loppan. Eftersom bakterien överlever kan den också spridas vidare till människor.  - Den autolys hos bakterier som normalt sker och som startas av loppans blod kommer inte igång hos pestbakterien beroende på att de har denna gen. Det är en funktion som är helt unik för pestbakterien, säger Åke Forsberg.  Kan man förstå hur genen förhindrar autolysen menar Åke Forsberg att man också ska kunna förstå hur blodet hos loppan normalt startar den. Med dessa kunskaper skulle man därmed kunna utveckla antibiotikaliknande ämnen som startar autolys, hos en mängd olika bakterier.  Åke Forsberg och hans kollega Peter Cherepanov har kommit fram till resultaten i samarbete med forskare vid Rocky Mountain Laboratories, NIH, Hamilton och University of Michigan Medical School, Ann Arbor, USA.  Artikeln har titeln "Role of Yersinia Murine Toxin in Survival of Yersinia pestis in the Midgut of the Flea Vector". Den kommer att finnas tillgänglig under kvällen på tidskriften Science hemsida.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev