Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Umeås cyklister löper störst risk att bli skadade i trafiken

Publicerad: 28 november 2008, 14:54

Umeås cyklister löper störst risk att bli skadade i trafiken

Antalet skadade mopedister och motorcyklister i Umeå har nästan trefaldigats under 2000-talet. Kirurgen Ulf Björnstig har undersökt trafikolyckorna i staden.


Likt många andra studentsäten är Umeå en cykelstad. Miljövänligt måhända, men också trafikfarligt.

– Om man i den ena vågskålen lägger alla skadade cyklister och i den andra lägger ihop alla trafikskadade bilister, mopedister, motorcyklister, fotgängare och skoteråkare så väger det lika mycket i vårdresurser, säger Ulf Björnstig, professor i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

På Riksstämman presenterar han, tillsammans med kollegor, två postrar om trafikolyckorna i Umeå.

I den ena har han med hjälp av skadejournaler analyserat trafikolyckorna i staden år 2006.
Av 1 500 olyckor hade totalt åtta personer avlidit: tre motorcyklister, två fotgängare som blivit påkörda, två bilister och en lastbilsförare.

Trots att inga cyklister råkat ut för de allvarligaste olyckorna fokuserar ändå Ulf Björnstig just på dem. Anledningen är att nästan hälften av de skadade var cyklister och Ulf Björnstig tror att mycket skulle kunna åstadkommas för att minska antalet cykelskador i Umeå.

Framför allt tror han på en åtgärd: en tvingande lag om hjälm för alla cyklister. I dag gäller hjälmlagen endast ungdomar under 15 år.

Bättre att landa på ansiktet
Visserligen undviks en del skador genom att många cyklister redan i dag bär hjälm. Men Ulf Björnstig anser att inga kampanjer kan ha samma effekt som en lag.

– Vi vet från studier i andra länder att en lag om hjälmtvång har mycket goda effekter.

Ulf Björnstig berättar att det framför allt är skador i huvudet eller på armarna som är vanliga.
Han kan också konstatera att det oftast är bättre för cyklisten att landa på ansiktet i stället för att ta emot med huvudet.

– Om man landar på ansiktet så kan skelettet i ansiktet gå sönder men hjärnan skyddas av att ansiktet tar stöten. Träffar cyklisten marken med huvudet är risken för en hjärnskada stor.
I undersökningen lyfter Ulf Björnstig också fram att antalet mopedister och motorcyklister som skadas ökar.

– Framför allt är det 15-åringarna som är inblandade i olyckor. Därför önskar vi en höjning till en 16-årsgräns för snabbare mopeder.

I Ulf Björnstigs och hans kollegors andra poster granskas cykelolyckor bland äldre i Umeå. Som underlag har de använt data från samtliga cyklister över 65 år som behandlats vid Norrlands universitetssjukhus under perioden 1997 till 2006. Både patienter från öppen- och slutenvård har inkluderats, totalt 456 skadefall.

Det något överraskande resultatet visar att det främst är vid av- och påstigning som de allvarligaste skadorna uppkommer.

Fick skador när de steg av
Så många som 89 av dessa cyklister hade fått sina skador vid av- eller påstigning. Ulf Björnstig anser att man med cykelkonstruktionen skulle kunna minska det antalet.

Den näst vanligaste orsaken till olyckor i gruppen äldre personer i Umeå var att cyklisten hade kört på något på marken eller en trottoarkant så att cykeln kommit ur balans. Det hade drabbat 46 äldre Umeåbor under perioden.

» Trafikmedicin

Fredagen den 28 november
Poster nr 1 och 2
Visning 11.00-11.30, hall B
Trafikskador i Umeå – cyklister mest vårdtunga gruppen; Skadefall hos äldre cyklister.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev