Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Underbyxa billigt benbrottsskydd

Publicerad: 17 juni 2002, 11:27

Genom att alla som bor på sjukhem använder ett par särskilda underbyxor med stötdämpande kuddar isidorna kan många lårbensfrakturer undvikas. - Jag anser att de här underbyxorna bör subventioneras, säger Karl-Göran Thorngren, professor vid ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.


I Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för behandling av höftfrakturer finns ett hälsoekonomiskt kapitel. Där presenteras beräkningar för vad olika metoder kostar när det gäller att förebygga brott på lårbenet. Och den mest effektiva metoden är att erbjuda alla personer som bor på sjukhem ett par speciella underbyxor med stötskydd. Om detta sker under tio års tid, kommer den relativa risken för höftfraktur att vara 0,41, vilket betyder att sex av tio väntade höftfrakturer har kunnat undvikas.  - Det här resultatet överraskade även mig, säger Karl-Göran Thorngren.  Enligt beräkningen skulle varje räddat lårben innebära en ren vinst på 10000 kronor, förutom den uppenbara vinsten i minskat lidande. Det är efter att utgiften för att ge höftskydd till alla sjukhemspatienter betalats.

Får betala underbyxorna själva  Men i dag omfattas inte höftskydden av någon subvention. Den som vill undvika en höftfraktur får själv betala sina skyddande underbyxor. Och det kostar ungefär 1500 kronor per person och år, räknat på att det krävs tre par byxor årligen, med hänsyn till ombyten och slitage.  - Det är många äldre personer som anser att de inte har råd med det, säger Karl-Göran Thorngren.  En annan metod som är effektiv är att ge hormonell substitutionsterapi, HST, till alla kvinnor äldre än 70 år. De hormoner som tas är östrogen och progesteron, som motverkar urkalkning av skelettet hos kvinnor. Då sjunker den relativa risken att bryta lårbenet till 0,5, det vill säga att varannan fraktur kan undvikas. Det skulle innebära en samhällsbesparing på över 26000 kronor per förhindrad höftfraktur, efter att kostnaden för hormonpreparaten betalats.

Läkemedel dyraste alternativet  Ett annat alternativ som är en ren vinst är att ge kalcium och vitamin D till alla sjukhemspatienter. Det kan rädda nästan varannan väntad höftfraktur på tio års sikt, och sedan kostnaden för preparaten räknats bort är samhällsvinsten över 20000 kronor per fraktur som undvikits.  Det dyraste alternativet är att ge läkemedel, så kallade bisfosfonater, till kvinnor över 50 som haft en fraktur eller som har låg bentäthet. På så sätt kan i och för sig nästan var tredje väntad fraktur undvikas, men det sker till kostnaden av mellan 1 och 3,8 miljoner kronor per höftled.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev