Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Underkänd - chefens dom kan stoppa läkare

Publicerad: 1 mars 2005, 12:19

Ett beslut från en verksamhetschef kan hindra en AT-läkare från att bli färdig och få ut sin legitimation. Det visar ett aktuellt fall i Skåne.


- Jag känner mig helt rättslös, säger AT-läkaren Christan Östlund.

Christian Östlund har väntat i ett och ett halvt år på att få avsluta sin AT-tjänstgöring vid Ängelholms sjukhus. Han har fått sina placeringar inom kirurgi, psykiatri och allmänmedicin godkända. Dessutom har han klarat av det avslutande AT-provet. Men ett krav på komplettering i akutmedicin gör att han inte får ut sin läkarlegitimation.

När Christian Östlund slutade på medicinkliniken i maj 2003 sade hans huvudhandledare att han var han godkänd. I augusti kallades han emellertid till ett möte där den dåvarande verksamhetschefen Michael Freitag plötsligt meddelade att han skulle underkänna Christian Östlund.

- Jag hade inte fått någon förvarning. Eftersom de läkare jag hade arbetat med tyckte att jag höll måttet trodde jag att verksamhetschefens godkännande skulle vara en ren formalitet, säger Christian Östlund.

Handledaren Ingrid Hansson hade varken kallats till mötet eller fått någon information om underkännandet. Hon och fyra andra överläkare på medicinkliniken undertecknade därför ett intyg där de godkände AT-tjänstgöringen. Trots detta höll verksamhetschefen fast vid att det skulle krävas kompletterande tjänstgöring, som kunde göras i Ängelholm eller på annan ort.

Det skriftliga beskedet om vad det var som han inte hade klarat av dröjde till december. Totalt handlade det om sex veckors akutmedicin. För att få en rättvis bedömning ville Christian Östlund göra kompletteringen vid Universitetssjukhuset i Lund. Han fick klinikchefens löfte om tjänstgöring under förutsättning att Ängelholm stod för lönen. Men redan i november meddelade Michael Freitag att Ängelholm inte ville betala lön under den kompletterande tjänstgöringstiden. Christian Östlund erbjöd sig att jobba gratis, men detta kunde medicinkliniken i Lund inte gå med på.

- Nu kan jag inte slutföra min AT-tjänstgöring vare sig i Ängelholm eller Lund. Alternativet är att försöka komplettera akutmedicinen i ett annat landsting, men jag har min familj här - och i slutändan är det ju ändå Freitag som måste godkänna mig, säger han.

Christian Östlund är övertygad om att verksamhetschefens underkännande är ett angrepp på honom som person och att det egentligen inte handlar om hans färdigheter som läkare.

Men ord står mot ord. Enligt Michael Freitag har sjukhuset inte gjort fel. Han menar att Christian Östlund visade klara brister i akutmedicin. Han hävdar också att Christian Östlund redan vid det första mötet i augusti ska ha fått besked om att det var just akutmedicin som han behövde komplettera med. Av mötesprotokollet framgår detta emellertid inte.

- Christian höll inte det medicinska måttet. Om jag hade godkänt honom skulle jag inte ha tagit mitt ansvar som verksamhetschef på allvar, säger Michael Freitag.

Enligt verksamhetschefen är det ett olämpligt agerande från Christans Östlunds sida som är orsaken till att sjukhuset inte vill stå för hans lön under kompletteringen. Michael Freitag hävdar att Christian Östlund ska ha betett sig illa mot flera medarbetare efter beskedet om att han var underkänd. Christian Östlund förnekar detta - samtidigt vill Michael Freitag inte berätta vad det är Christian Östlund skulle ha sagt eller gjort.

Efter sex års utbildning och tjänstgöring är det alltså en person som står mellan Christian Östlund och hans läkarlegitimation. Arbetsgivaren har inte hittat någon lösning, facket har hittills inte velat driva fallet, och Socialstyrelsen har meddelat att verksamhetschefens beslut inte kan överklagas.

Eftersom handledaren Ingrid Hansson inte tjänstgjorde med Christian Östlund på akuten vill hon inte ifrågasätta Michael Freitags beslut om komplettering. Däremot tycker hon att det är anmärkningsvärt att hon inte informerades om att Christian Östlund skulle underkännas och att sjukhuset dessutom vägrar att ordna med finansieringen.

- Michael Freitag har all rätt i världen att underkänna en AT-läkare men det måste väl finnas ett arbetsgivaransvar. Det är fullständigt barockt att detta inte har gått att lösa. Om det krävs komplettering måste det rimligtvis finnas pengar på det sjukhus där AT-läkaren har haft sin grundtjänstgöring, säger hon.

Enligt Susanne Gullack-Flyrén, chef på Socialstyrelsens enhet för behörighets- och utbildningsfrågor, är det inte ovanligt att AT-läkare blir tvungna att komplettera sin tjänstgöring.   I normala fall brukar detta dock kunna lösas på det sjukhus och inom det landsting där man är anställd.

Vore det inte rimligt att fler än en person gör bedömningen av AT-läkarna?

- Jo, visst kan man tycka att verksamhetschefen har stor makt, men så ser systemet ut. Problemet har diskuterats mer på ST-nivå och där har Socialstyrelsen föreslagit att man ska inrätta ett nationellt råd som ska vara involverade i bedömningen, säger Susanne Gullack-Flyrén.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev