Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Unga som vunnit över cancern behöver stöd

Publicerad: 8 juni 2007, 09:37

Modern behandling har revolutionerat överlevnaden efter barncancer. Men med framgångarna följer en allt större grupp unga som fått behandlingar som kan ge problem långt upp i åldrarna. För att uppmärksamma deras behov av stöd hölls nyligen en internationell konferens i Lund.


För 30 år sedan överlevde endast ett fåtal av barncancerpatienterna. Med dagens kvalificerade behandlingsmetoder kan cirka 80 procent botas.

Men som en följd av de påfrestande behandlingarna drabbas många av sena komplikationer i vuxen ålder, både psykiskt och fysiskt.

Därmed har det tillkommit en ny, stadigt växande grupp inom sjukvården.

– Det finns nu många unga vuxna som behandlats för barncancer när de var några år gamla. Två av tre drabbas av olika typer av sena komplikationer, varav 60 procent får betydande problem, som nedsatt fertilitet och hjärtproblem, säger Christian Moëll, överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund.

an är ansvarig barnläkare på seneffektmottagningen i Lund, landets enda allmänna mottagning för sena komplikationer efter barncancer.

För att uppmärksamma problemen och forskningen på området anordnade Christian Moëll i slutet av april den första europeiska konferensen i sitt slag.
Runt 200 forskare samlades i Lund för att diskutera hur den nya patientgruppen ska tas om hand. Barncancerfondens ordförande Olle Björk var en de medverkande.

– Det här är en startpunkt för att utreda hur vi ska organisera rehabilitering, skola och yrkesliv för dem som blivit friska, säger Olle Björk.

När Barncancerfonden nyligen lät cirka 2 000 föräldrar besvara en enkät om hur de upplevt kontakten med vården, visade det sig att majoriteten var nöjda med den medicinska vården.

Där­emot efterlyste de bättre kontakt med psykologer och kuratorer.

– De upplevde även brister i förståelsen från skolornas sida. Barnen kan ha inlärningsproblem som orsakats dels av sjukdomen, dels av strålbehandlingen i kombination med cytostatika. Men problemen syns inte och är ofta svåra att fånga, säger Olle Björk.

Tuffa strålbehandlingar är ett stort problem. Strålningen är effektiv för att oskadliggöra cancerceller, men ofta utsätts även hjärnan, vilket kan få konsekvenser för barnets psykiska utveckling.

– Barn som har blivit strålade då de är riktigt små har ofta utvecklings­svårigheter, både kognitiva funktioner och den allmänna motoriken drabbas, säger Ann-Charlotte Smedler, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockolms universitet.

Hon menar att barnen måste följas upp på ett tidigt stadium, genom att psykisk uppföljning integreras som en del av den allmänna uppföljningen.

– Det skulle ge en stor trygghet till föräldrarna, och i längden lägre vårdkostnader eftersom konsekvenserna av utebliven vård kan bli långt större, säger hon.

På senare år har det forskats alltmer om hur livet ser ut för barn och ungdomar som överlevt cancer.
Studier har visat att majoriteten mår relativt bra, men 15 till 25 procent drabbas av olika psykosociala problem.

Ulla Forinder, forskare vid Socialhögskolan i Stockholm, har studerat livskvalitet hos barn och ungdomar som genomgått en stamcellstransplantation, till exempel som en följd av leukemi. Sena effekter av behandlingen var den enskilt största orsaken till försämrad livskvalitet.

– Även om det är en minoritet så är det viktigt att fånga upp de här barnen eftersom de befinner sig i en period i livet då man är mycket sårbar, både psykiskt och biologiskt, säger Ulla Forinder.

Hon vill se mer stöd i form av speciella mottagningar, där barn och ungdomar som överlevt inte bara får medicinskt, utan även psykiskt stöd.

– Det är viktigt att hjälpen kopplas till psykosociala faktorer. Sexualiteten och fertiliteten är ofta påverkad, vilket kan leda till svårigheter i relationer. Och problem med de kognitiva funktionerna gör att man kan behöva hjälp med att ta sig fram inom utbildning och arbetsmarknad, säger Ulla Forinder.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev