Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Unga typ 2-diabetiker drabbas värre än äldre

Publicerad: 29 mars 2006, 10:48

Den typ 2-diabetes som drabbar unga vuxna verkar vara mer aggressiv än den variant som äldre patienter insjuknar i. Det framgår av en ny studie av forskare från Umeå.


Diabetesincidensstudien i Sverige, Diss, är ett rikstäckande register över dem som insjuknat i diabetes i en ålder av 15-34 år. En svensk forskargrupp har nu undersökt dödlighet och dödsorsaker bland unga vuxna med diabetes genom att matcha uppgifter från dödsorsaksregistret med data från Diss. I studien ingår diabetiker som insjuknat mellan åren 1983 och 1999.

Forskarna fann att risken för att dö i unga år var fördubblad bland unga vuxna med typ 1-diabetes, som är den vanligaste formen i denna åldersgrupp, jämfört med motsvarande normalbefolkning. Färre unga hade fått diabetes typ 2, men bland dem var mortaliteten till och med tre gånger så stor.

- Det överraskade oss definitivt att det fanns en så pass hög överdödlighet bland yngre vuxna med diabetes, säger Jan Eriksson, professor i medicin vid Umeå universitet och överläkare vid medicinkliniken på Norrlands universitetssjukhus.

Aggressiv typ 2 debuterar tidigt  Diabetes typ 2, som tidigare betraktats som en "snällare" form, uppstår vanligtvis i åldrar över 60 år. Men sjukdomen är bevisligen allt annat än ofarlig, särskilt för den som drabbas i yngre vuxenåldern.

Resultatet tolkar Jan Eriksson i första hand som att i när diabetes typ 2 debuterar tidigt är det uttryck för en mer aggressiv form. Det gäller även utveckling av ögon- och njurkomplikationer.

- Budskapet är helt klart att det finns mycket kvar att göra i fråga om både behandling och prevention. Ändå är det osäkert om vi skulle kunna få bort hela överdödligheten med den perfekta behandlingen, säger Jan Eriksson, och påpekar att typ 2-diabetes hänger samman med både livvstilsfaktorer och genetisk sårbarhet.

Näst efter själva diabetessjukdomen var hjärt-kärlsjukdom vanligaste dödsorsak bland unga vuxna med diabetes. Bland typ 1-diabetiker kunde 14 av 83 dödsfall helt härledas till cirkulationssjukdomar. I ytterligare nio fall var det en bidragande orsak.

Än mer illa tycktes typ 2-diabetikernas hjärtan och kärl påverkas. 12 av totalt 37 dödsfall i gruppen berodde på cirkulationssjukdomar, som i ytterligare sju fall var en bidragande orsak till död.   

Men Jan Eriksson är försiktigt positiv och tror att situationen är ljusare för unga vuxna med diabetes redan idag.

- De personer som vi studerade fick sin diabetes för cirka 10-20 år sedan. Men det var först 1993, tack vare en stor amerikansk diabetesprövning, som det verkligen bevisades att en aggressiv blodsockersänkande behandling är effektiv för hälsan hos diabetespatienter. Riktlinjerna för bland annat långtidsblodsockervärde, blodfetter och blodtryck har skärpts sedan dess, säger Jan Eriksson.

Numera underlättas blodsockerkontrollen också av ett ökat användande av insulinpumpar och insulinanaloger med olika tillslagstid för skiftande behov över dygnet.

Drygt 2 procent av diabetespatienterna i materialet hade avlidit under en genomsnittlig uppföljningstid på 8,5 år.

Josefin Thylefors

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev