Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Universitetssjukhus får ny stopplag

Publicerad: 5 mars 2003, 12:22

En ny stopplag för den högspecialiserade vården, men ja till privata aktörer på akutsjukhusen.Och stopp för försäkringspatienter även på privat drivna sjukhus. Det är huvudförslagen från regeringens enmansutredare, riksdagsledamot Pär Axel Sahlberg (s).


I dag, onsdag, presenterade han vad som ska ersätta den tillfälliga stopplagen som förbjudit utförsäljning av akutsjukhus till vinstsyftande företag. Förslagen överensstämmer med de huvudspår som Dagens Medicin avslöjade i nr 9/03.  Pär Axel Sahlberg för fram flera argument för att den högspecialiserade vården - den vård som i huvudsak bedrivs på nio region- och universitetssjukhusen - även i fortsättningen ska bedrivas offentligt.  Några av de argumenten är att den högspecialiserade vården har betydelse för flera landsting och i vissa fall för hela riket, att den bedrivs nära forskning och utbildning och att den är komplex och föränderlig och därför svår att precisera i avtal.  Däremot ger utredningen klartecken för privata aktörer på de 22 länssjukhus och 43 länsdelssjukhus som drivs i offentlig regi och som inte har någon högspecialiserad vård. Pär Axel Sahlberg vill dock även här införa en viss nationell reglering för att säkerställa att vård på lika villkor garanteras.  Landstingen måste vid entreprenader garantera att verksamheten kan återgå vid avtalsperiodens slut eller vid brister, landstinget ska ha fortsatt tillgång till lokalerna och landstingets system för kvalitet, prioritering och uppföljning ska följas även av ett privat drivet sjukhus.  Förbud mot försäkringspatienter  Utredaren föreslår också att offentligt ägda sjukhus som överlåts till entreprenörer ska förbjudas att ta emot försäkringspatienter. Avsikten är bland annat att offentligt och privat drivna sjukhus ska agera på samma villkor.  Sjukhus och kliniker som initierats och byggts upp av enskilda aktörer ska dock både kunna ta emot försäkringspatienter och patienter från den offentliga vården.  Pär Axel Sahlberg vill ha bättre villkor för organisationer som driver vård utan vinstsyfte. Han vill också att upphandling av vård bör ersättas av ett vårdgivarval, där patienter får välja sin vårdgivare. Han lägger dock inga konkreta förslag om hur detta ska gå till, utan föreslår att båda sakerna utreds vidare.  Pär Axel Sahlberg avvisar särskilda tröghetsregler vid överlåtelse av sjukhus, det vill säga att en överlåtelse måste föregås av folkomröstning eller av två beslut med val emellan.  Socialminister Lars Engqvist (s) vill inte kommentera utredningens förslag mer än i allmänna ordalag.  "Det är viktigt med en tydlig lagreglering för att förhindra en marknadsstyrning av sjukvården och för att slå vakt om principen om vård på lika villkor", skriver han i ett pressmeddelande.  Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s) poängterar i ett pressmeddelande vikten av att varje landsting får avgöra i vilka driftsformer vården ska utföras.  Vårdföretagarnas ordförande Gösta Jedberger ifrågasätter förbudet mot försäkringspatienter på privat drivna sjukhus:  - Det måste räcka med att entreprenören lever upp till avtalet om vård med landstinget. Att eventuell överkapacitet används för att ta emot fler patienter ligger i allas intresse, hävdar han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev