Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Uppmjukad stopplag tas inte emot med jubel

Publicerad: 25 augusti 2006, 13:52

En liten förbättring men inte bra. Det är Vårdförbundets betyg på regeringens upp­mjukning av stopplagen.


Regeringen har föreslagit att företag som endast delar ut en begränsad vinst till sina ägare ska få driva sjukhusvård, se Dagens Medicin nr 6/06.

I dag förbjuder den så kallade stopplagen att driften av regionsjukhus eller regionkliniker överlåts till någon annan part. Sjukvård vid andra typer av sjukhus får endast läggas ut på entreprenad om sjukhuset ska drivas utan vinstsyfte. Men den uppmjukade stopplagen blidkar knappast stopplagens kritiker. Det visar Dagens Medicins genomgång av svaren från ett antal remissinstanser.

Vårdförbundet skriver att förändringen är en liten förbättring jämfört med stopplagen och att förbundet därför tillstyrker förslaget. Samtidigt betonar Vårdförbundet att lagstiftningen, även med de föreslagna förändringarna, är olycklig.

Vårdförbundet anser att stopplagen bygger på en föråldrad syn på sjukvården och att en ökad valfrihet skulle bidra till att patientens ställning stärks samtidigt som vården stimuleras och förnyas.

Anser uppmjukning vara logisk  Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sitt yttrande att en uppmjukning av stopplagen är logisk sedan den nya bolagsformen med begränsad vinstdelning införts, se faktaruta.

Förbundets majoritet, bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, välkomnar därför kompletteringen av stopplagen. De borgerliga leda­möterna i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse kräver att hela stopplagen rivs upp och anser därför att det inte finns något behov av ändringar i lagen. De anser att stopplagen bygger på den felaktiga uppfattningen att vinst i vården är en onödig kostnad.

Nämnden för offentlig upphandling har främst analyserat huruvida ändringarna i stopplagen är förenliga med lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnden konstaterar i sitt yttrande att ändringarna knappast är förenliga med LOU efter­som de skulle gynna en bolagsform framför andra och därmed vara diskriminerande.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News