Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Uppsalaforskare spårar proteiner med ny metod

Publicerad: 30 oktober 2006, 09:20

Med en nyutvecklad metod kan forskare från Uppsala följa proteiner inuti en cell och dessutom se hur de interagerar.


Forskargruppen, som leds av professor Ulf Landegren på institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet, har beskrivit sina fynd i en artikel som publiceras online i tidskriften Nature Methods.

De flesta proteiner som bildas i våra kroppar är i dag kända. Men eftersom många sjukdomar uppstår som ett resultat av proteinförändringar finns det behov av bättre kunskap om hur proteinerna samverkar i cellerna, hur de binder till varandra och hur olika störningar påverkar dessa processer.

För att göra detta har forskargruppen utvecklat en metod som kallas proximitetsligering.

- Vi gör om proteinanalyser till DNA-analyser, som är lättare att hantera, säger Ulf Landegren.

För att undersöka om till exempel två cancerframkallande onkoproteiner sitter nära varandra, kopplas två överensstämmande antikroppar till var och en av dessa, och till antikropparna var sin DNA-sträng av en viss längd.

Om proteinerna ligger nära varandra kommer också DNA-strängarna nära varandra. Därefter fogar forskarna samman dem genom att foga till ytterligare två korta DNA-strängar, som har den egenskapen att deras ändar möts om de kommer nära varandra.

Dessa två korta strängar hjälper de första strängarna och proteinerna att tillsammans bilda en DNA-cirkel. DNA-cirkeln masskopieras sedan med hjälp av ett polymeras.

- Man får en enorm ökning av känsligheten, säger Ulf Landegren.

Genom tillsats av ett fluorescerande ämne kan forskarna sedan se de enskilda molekylerna i ljusmikroskop.

– Det här öppnar intressanta möjligheter. Inom grundvetenskapen hjälper det oss att förstå den molekylära processen. Men vi undersöker också om man kan se olika diagnostiska möjligheter, säger Ulf Landegren.

Foto: Ola Söderberg

Hudcell med cytoplasma (grönt) och cellkärna (blå). De röda prickarna visar interaktioner mellan två proteiner med den nya metoden.             
Nature Methods, publicerad online den 29 oktober

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev