Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Uppsalaprojekt för enhetligt journalsystem blir försenat

Publicerad: 16 november 2005, 13:04

Landstinget i Uppsala län inför ett nytt journalsystem, Cambio Cosmic, i hela landstinget. Men projektet har stött på problem, och införandet kommer troligen att försenas.


Leif Lyttkens, landstingsöverläkare och huvudansvarig för införandet, har föreslagit att införandet i primärvården ska senareläggas med ett halvår. Koncernledningen i landstinget ska ta beslutet om den ändrade tidplanen inom kort.

Om tidplanen förskjuts kommer hela landstinget att ha samma journalsystem först andra halvåret 2007, mot planerade januari 2006.

Förseningen beror på tekniska problem, som projektgruppen stött på under arbetets gång.

- I ett sådant här stort projekt stöter man alltid på tekniska problem som man får lösa efterhand, säger Leif Lyttkens.

Inget hot mot projektet på sikt  Problemen innebär inget hot mot projektet på längre sikt, men tar mycket tid.

- Just nu tar sådana problem så mycket projektresurser att vi inte kan ge tillräckligt bra support och utbildning på vårdcentralerna, säger Leif Lyttkens.

Införandet har pågått i 1,5 år, och hittills har systemet 9 000 användare. Så gott som alla kliniker på sjukhusen har börjat använda journalfunktionen i Cambio Cosmic. Så småningom ska även sjukhusets patientadministration skötas i systemet. Ett remissvarsystem för röntgenbilder, klinisk kemi och mikrobiologi är också under införande.

Därefter kommer införandet på länets vårdcentraler att fullföljas.

Gör ett tillfälligt uppehåll  Kerstin Söderlund, primärvårdsdirektör i landstinget, konstaterar att tempot i införandet av journalsystemet varit högt.

- Vi har inte räckt till för att stötta vårdcentralerna, säger hon.

- Nu gör vi ett tillfälligt uppehåll.

Landstinget i Uppsala län är ett av flera landsting som arbetar med att införa "en patient - en journal". Det innebär att all patientinformation samlas i ett IT-system som används i hela landstinget. Sådana journalsystem är mer komplexa än äldre system, och erfarenheterna från införandet i Uppsala följs därför noga på andra håll i vården. Flera landsting, bland dem Landstinget Kronoberg och Landstinget i Kalmar län, håller på att införa samma system.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev