Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Urologer närmare enighet om användning av PSA-test

Publicerad: 19 mars 2002, 09:06

Ledande svenska urologer anser att det inte längre går att göra en vetenskaplig utvärdering av tidig diagnostik av prostatacancer. PSA-provet är så allmänt känt att det inte är möjligt med en kontrollgrupp som inte skulle erbjudas testet.


Nyligen träffades omkring femton svenska specialister inom ämnesområdet prostatacancer, representerande urologi, onkologi, patologi och Cancerfonden. De diskuterade bland annat förutsättningarna för tidig diagnostik, screening, för att hitta tumörer i prostatakörteln.   I dag används det så kallade PSA-testet flitigt med detta syfte - det tas närmare 300000 sådana tester per år i svensk sjukvård.  - Därför går det tyvärr inte längre att göra en bra vetenskaplig utvärdering om hälsoundersökning med PSA-test kan minska dödligheten i prostatacancer, säger Per-Anders Abrahamsson, nybliven professor och verksamhetschef vid urologkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset Mas i Malmö.  Förslag om vetenskaplig studie röstades ned  Vid PSA-test mäter man halten av prostataspecifikt antigen hos patienten. Per-Anders Abrahamsson tillhörde en minoritet som i mitten av 1990-talet föreslog en vetenskaplig studie för att avgöra om PSA-test skulle kunna bidra till minskad sjuklighet och dödlighet i prostatacancer.   Men förslaget röstades ned, se SBU-rapport nr 126; Massundersökning för prostatacancer.  Men den oenighet som då fanns är på väg att ersättas av en gemensam syn inom professionen, enligt Per-Anders Abrahamsson.  - Eftersom vi inte längre kan utvärdera metoden vetenskapligt, måste vi hitta ett annat sätt att hantera situationen. Under det här året ska vi försöka arbeta fram gemensamma riktlinjer för hur vi ska agera när en man kommer och önskar ett PSA-test, säger han.   Informationen som ges till patienten är det centrala.  - Särskilt måste läkaren tydligt informera patienten om vilka konsekvenser ett positivt PSA-test innebär, innan provet tas, säger Per-Anders Abrahamsson.  Det pågår en stor europeisk studie av screening som förväntas bli klar kring 2007.   Denna kommer att presenteras av professor Fritz Schröder, Rotterdam, på ett möte som anordnas av Svensk urologisk förening i Helsingborg den 16 maj.  - Där kommer att ges olika infallsvinklar på screening: från medicinskt håll, men även med avseende på ekonomi och etik. En representant från en patientförening kommer liksom kd-ledaren Alf Svensson, säger Anders Ek, mötespresident och överläkare vid enheten för urologi vid Helsingborgs lasarett.  Resultat för radikal operation kommer under våren  En brinnande fråga i alla screeningsammanhang är om det finns effektiv behandling av tidigt upptäckt sjukdom. När det gäller tidig upptäckt av prostatacancer har så kallad radikal kirurgi - det vill säga att hela körteln tas bort innan tumören spridit sig utanför prostatakapseln - lanserats som en eventuellt botande metod.  Resultat från en skandinavisk studie av 700 patienter kommer att presenteras under våren.  - Vi urologer är mycket nyfikna på resultatet, säger Anders Ek.  På Läkaresällskapets riksstämma i slutet av november i år kommer ett symposium om tidig diagnostik av prostatacancer att anordnas. Moderator är Per-Anders Abrahamsson.  - En förhoppning efter detta möte är att den medicinska professionen, Cancerfonden, Socialstyrelsen och andra har en samsyn, så att vi redan i början av 2003 kan fastställa riktlinjer för hantering av dessa frågor, säger Per-Anders Abrahamsson.  En knäckfråga framöver kan vara det faktum att handläggningen av prostatacancer idag får en bråkdel av de resurser som satsas på bröstcancer.   - Det vi har att röra oss med är endast en tjugondel av vad bröstcancervården disponerar, säger Per-Anders Abrahamsson.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev