Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utbildning av KOL-patienter minskade sjukvårdsbehov

Publicerad: 12 mars 2003, 09:36

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som fick stöd för egenvård hade ett minskat behov av sjukhusinläggningar. De fick även en förbättrad hälsa. Resultaten presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine.


Forskare vid Royal Victoria Hospital, Montreal, Kanada, har i en studie undersökt effekten av egenvård hos patienter med KOL, när det gäller användning av sjukvårdsresurser och hälsa.  Studien omfattade patienter med KOL, oklart hur många, som vårdats vid sju sjukhus. De hade behandlats minst en gång under det senaste året på grund av att de hade försämrats i sin sjukdom.  Utöver den vanliga vården fick en del av deltagarna även genomgå ett egenvårdsprogram, som bestod av utbildning vid ett tillfälle per vecka under två månader. Därefter utfördes uppföljningar per telefon varje månad.  Studien visar att den grupp som genomgick egenvårdsprogrammet hade nästan 40 procent färre sjukhusinläggningar på grund av KOL, jämfört med dem som inte genomgick programmet. Sjukhusinläggningar på grund av andra orsaker minskade med 57 procent och besöken på akutmottagningar minskade med 41 procent bland dem som genomgick egenvårdsprogrammet.  Efter fyra månader uppgav dessa patienter också att de hade bättre livskvalitet, jämfört med övriga studiedeltagare.  Forskarna anser med anledning av resultaten att denna typ av vård med fördel kan användas vid vård av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev