Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utbildning positivt för diabetiker

Publicerad: 15 februari 2008, 14:27

En strukturerad grupputbildning gjorde att diabetiker minskade i vikt och slutade röka i större omfattning jämfört med en kontrollgrupp, enligt en ny brittisk studie. Programmet förbättrade dock inte blodsockerkontroll.


I undersökningen ingick 824 diabetespatienter i Storbritannien, varav hälften fick ta del av ett totalt sex timmar långt utbildningsprogram i öppenvården inriktat på diabetessjukdomen.

Patienterna som genomgått utbildningsprogrammet minskade mer i vikt och slutade röka i större omfattning än de i kontrollgruppen. Den genomsnittliga viktminskningen var 1,1 kilo större i interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen.

Patienternas föreställningar om sjukdomen förbättrades också i gruppen som fick utbildning. Den långsiktiga blodsockerkontrollen, mätt som HbA1c, påverkades dock inte signifikant.

Studien publiceras i tidskriften British Medical Journal.

Inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nya behandlingsriktlinjer på diabetesområdet ska svenska experter ta ställning till vilken roll samtalsgrupper bör ha i den svenska vården.

– Samtalsgrupper för diabetespatienter är någonting som borde höra hemma i primärvården, men som idag inte finns i någon större utsträckning. Förhoppningsvis kan de nya riktlinjerna bli ett stöd för att klarlägga nyttan av verksamheten och skapa ett underlag för hur primärvården bör agera, sa Mats Eliasson, docent och överläkare vid Sunderby sjukhus och ordförande i prioriteringsgruppen för de nya riktlinjerna, i Dagens Medicin nr 46/07.                British Medical Journal, publicerad online

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev