lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utbredd besvikelse bland läkarstudenter i utlandet

Publicerad: 14 september 2005, 08:28

Nästan alla svenskar som läser till läkare i utlandet vill återvända. Över 900 svenskar läser just nu till läkare utomlands. Många är besvikna på att de varit tvungna att utbilda sig utanför Sverige.


Det visar en undersökning som Socialstyrelsen presenterar i dag, onsdag den 14 september.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet svenskar som pluggar till läkare i utlandet ökat kraftigt. Förra året var det 944 studenter som läste till läkare utomlands med svenskt studiemedel. Det är en fördubbling jämfört med läsåret 2000/2001, se också Dagens Medicin nr 6/05.

Huvudförklaringen till ökningen är att många saknar tillräckligt höga betyg för att få en av de hett eftertraktade platserna vid svenska läkarutbildningen. Vid samtliga sex medicinska fakulteter krävs högsta betyg, 20,0, för att komma in. Eftersom det finns färre platser än sökande med toppbetyg har lotten under de senaste åren ofta fått avgöra vem som kommer in på utbildningen. På andra håll i Europa har läkarutbildningen byggts ut och därmed är också konkurrensen om platserna mindre hård.

Nästan alla vill flytta hem  Nu visar en enkätundersökning att nästan alla som läser till läkare utomlands vill flytta hem till Sverige igen. Enkäten skickades ut till samtliga 944 utlandsstudenter och hade en svarsfrekvens på 69 procent. Resultatet visar att 553 av 651 studenter, det vill säga 85 procent, planerar att göra sin allmäntjänstgöring eller specialisttjänstgöring i Sverige. De flesta läkarstudenterna vill arbeta i Stockholmsregionen, Västra Götalandsregionen eller södra sjukvårdsregionen.

- Nästan alla studenter i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien vill tillbaka till Sverige. I Danmark och Storbritannien vill ungefär 80 procent återvända, säger Johan Frisack, utredare på Socialstyrelsen.

Undersökningen visar också att åtskilliga utlandsstudenter vill byta till ett svenskt universitet under utbildningen.

- Många är irriterade. De skriver att de har försökt byta men inte gör det längre för att det är omöjligt att få plats, säger Johan Frisack.

Av enkäten framgår att många utlandsstudenter är besvikna på att regeringen och svenska myndigheter inte skapar fler platser på läkarutbildningarna. Studenterna upplever det som att Sverige inte vill betala för deras utbildning, trots att det i framtiden sannolikt kommer att finnas ett behov av fler läkare. Studenterna är också oroliga för att de kommer att bli sämre behandlade på arbetsmarknaden jämfört med läkarstudenter från svenska universitet.

- Den som läser till läkare utomlands får ju inte samma kontakter och nätverk som de svenska studenterna. Det kan vara ett problem när man ska söka AT, säger Johan Frisack.

Tidigare har både Högskoleverket och Socialstyrelsen pekat på behovet av fler platser på läkarutbildningen. Läkarförbundet har sagt nej till en utökning, eftersom man tror att det kommer att påverka utbildningen negativt. På Medicine studerandes förbund, MSF, är man medveten om utlandsstudenternas svårigheter att byta över till ett svenskt universitet. Men trots besvikelsen och oron bland dessa studenter håller MSF fast vid att den svenska utbildningen inte ska släppa in fler studenter.

- Det här är en jättesvår fråga. Men vi i MSF måste slå vakt om kvaliteten på den svenska läkarutbildningen. Redan i dag är det trångt på många sjukhus och vi har svårt att se hur man skulle kunna ta in fler studenter och ändå klara handledningen, säger Hanna Åsberg, ordförande i MSF.

Vad gör ni för att stötta utlandsstudenter som har hamnat i kläm eller vill komma in på den svenska arbetsmarknaden?

- Man kan ju få hjälp av förbundets kansli. Inom MSF har vi faktiskt inte pratat så mycket om detta. Men det kanske är dags att ta upp tanken om att skapa ett slags nätverk för de här studenterna, säger Hanna Åsberg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev