Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utebliven patient dyr för vården

Publicerad: 13 februari 2008, 12:19

Sjukhusen förlorar åtskilliga miljoner kronor per år på patienter som inte dyker upp. Och andra patienter får vänta i onödan. Bara på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg uteblir 147 patienter om dagen.


Varje år är det hundratusentals patienter som inte kommer på planerade besök eller behandlingar vid landets sjukhus.

Bara på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg registrerades 53 527 besök eller behandlingar förra året där patienterna inte dök upp. Det blir 147 per dag i genomsnitt.

– Det är alltid ett problem när patienter inte kommer utan att lämna återbud, eftersom en annan patient hade kunnat få den tiden, säger Lennart Persson, verksamhetschef för neurosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Men vad den höga siffran beror på, hur vårdköerna påverkades eller hur mycket dessa patienter kostade skattebetalarna är det ingen som vet. Någon sådan beräkning har Sahlgrenska inte gjort.

– Varför vet jag inte, det känns som en fråga som bör diskuteras. Det vore ju intressant att veta, eftersom vi hela tiden försöker ha en så effektiv vård som möjligt, säger Lisbeth Ericsson, ekonomichef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Akademiska sjukhuset i Uppsala debiterade för 7 353 uteblivna patienter förra året. Men så mycket mer vet man inte. I Lund vet man inte ens hur många patienter som uteblir, än mindre vad de kostar sjukhuset.

– Vi har aldrig riktigt räknat på det, säger Lars Åhlin, ekonom på den administrativa enheten vid Universitetssjukhuset i Lund.

Ser längre köer som en följd
På Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge är situationen annorlunda. Där har DRG-konsulten Stig Hagström räknat ut vad varje patient kostar i genomsnitt.

Sammanlagt uteblev 10 772 patienter förra året från Karolinska universitetssjukhuset, bara en femtedel så många som på Sahlgrenska.

– Självfallet är dessa patienter ändå ett problem. Vi har många som vill ha en tid hos oss och eftersom vi inte kan erbjuda dessa tider till andra patienter förlängs vårdköerna, säger Ingrid Ehrén, verksamhetschef för den urologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt Stig Hagström kostar varje patient som uteblir från en undersökning eller behandling i öppenvården 583 kronor, oavsett vad patientavgiften är. Varje uteblivet slutenvårdstillfälle kostar 12 137 kronor.

– Det är den faktiska kostnaden, om man räknar med våra kostnader för lokaler, personal och så vidare, säger Stig Hagström.

Efter det att sjukhuset fått in debiterade patientavgifter kostade dessa patienter sjukhuset 9,9 miljoner kronor. Egentligen är kostnaden ännu högre, eftersom Stig Hagström inte har räknat med de intäktsförluster som uteblivna patienter innebär.

– En försiktig beräkning är att den sammanlagda förlusten på dessa patienter förra året var runt 18 miljoner kronor, säger Stig Hagström.

Beställartak hindrar överbokning
Ett problem, enligt honom, är att personalen inte kan parera de uteblivna patienterna med medvetna överbokningar, ungefär som man gör inom flyget.

– Eller inom vården i USA. Där gör de på samma sätt som inom flyget och kan på så sätt producera maximalt med vård. Men i Sverige går inte det på grund av det tak som beställarna lägger. Om vi går över det taket får vi inga pengar alls, säger han.

Detta innebär att en utebliven patient kostar nästan lika mycket som en undersökning eller behandling som faktiskt genomförs.

– Kostnaderna för personalen och lokalerna finns ju fortfarande där.

Inställda besök kostade 10 miljoner

En utebliven patient inom öppenvården på Karolinska universitetssjukhuset kostar i genomsnitt 583 kronor. I slutenvården kostar ett uteblivet vårdtillfälle 12 137 kronor. Varje patient som uteblir från undersökning eller behandling i öppen­vården debiteras 260 kronor. Slutenvården är gratis.
I fjol uteblev 10 772 patienter från Karolinska, varav 568 från sluten­vården. Dessa patienter kostade sjukhuset 12,7 miljoner kronor. Sjukhuset fick in 2,8 miljoner kronor i debiterade patientavgifter vilket gav en nettokostnad på 9,9 miljoner kronor för dessa patienter förra året, enligt sjukhusets beräkningar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev