Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utländsk personal måste klara språket

Publicerad: 14 februari 2013, 11:13

Introduktionskurser och språkkurser är receptet för att snabbare få in utländsk vårdpersonal på arbetsmarknaden, enligt regeringens utredare.


Hur ska vårdpersonal med legitimation från länder utanför EU/EES snabbare kunna få sin legitimation godkänd i Sverige? Den frågan har läkaren och professorn i socialmedicin, Ingvar Karlberg, utrett på regeringens uppdrag. Nu har han lämnat sin rapport till socialdepartementet.

Under arbetet med rapporten har han intervjuat ett 50-tal personer från utomeuropeiska länder som befunnit sig i olika delar av processen för att få sin legitimation godkänd i Sverige. Samtalen har gett honom en bild av vad som är den största utmaningen för denna grupp.

– Största problemet är språkkunskaperna. Det är bara en tredjedel som klarar kunskapsproven. Det beror oftast inte på bristande medicinska kunskaper utan på bristande­ språkkunskaper, säger Ingvar ­Karlberg.

Detta vill han råda bot på genom språkkrav som utländsk vårdpersonal måste uppfylla innan de får göra kunskapsproven. Alla ska erbjudas en språkkurs med fokus på sjukvårdssvenska. De som inte vill gå kursen ska i stället kunna göra ett nationellt språktest för sjukvården.

Alla som klarar språkkraven ska sedan få gå en obligatorisk introduktionskurs till svensk sjukvård. En kurs som ska vara olika utformad för olika yrkesgrupper. Ingvar Karlberg föreslår en kurs på åtta veckor för läkare och fem veckors kurs för sjuksköterskor.

– Kursen ska innehålla fackkunskaper, språkkunskaper och kultur­kunskaper. Kulturkunskaperna handlar om att lära sig hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar i praktiken. Det kan handla om saker som att lära sig att sjuksköterskor har en självständig yrkesroll i Sverige och att du som man kan ha en kvinnlig chef, vilket inte är självklart för alla, säger Ingvar Karlberg.

När det gäller kunskapsproven före­slår han att dagens prov för läkare behålls i sin nuvarande form. Sjuksköterskornas prov vill han utöka så att det liksom läkarnas prov består av en teoretisk och en praktisk del. I dag är sjuksköterskeprovet bara teoretiskt.

De som klarar kunskapsprovet ska precis som i dag gå vidare till provtjänstgöring i sex månader. Men i dag är det svårt att hitta provtjänstgöringsplatser. Ingvar Karlberg vill därför lägga ett större ansvar på de lärosäten som arrangerar kunskapsproven. I dag hålls proven i Stockholm, Göteborg, Lund och Linköping.

– Jag föreslår att lärosätena ska få ansvar för att i samarbete med landstingen se till att det finns platser för provtjänstgöring, säger han.

Han tror att utredningens förslag kommer att leda till att det blir lättare för utomeuropeisk vårdpersonal att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Fler kommer att klara kunskapsprovet när de får de förberedelser de behöver.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News