torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utmaningar väntar när ny ST införs

Publicerad: 6 maj 2015, 05:39

Foto: Thinkstock

Sedan i fredags gäller läkarnas nya specialitetsindelning och nya ST-föreskrifter. Men sjukvården är inte helt redo för de nya specialisterna.

Ämnen i artikeln:

Plastikkirurgi

Att den nya ordningen nu är införd efter flera förseningar gläder Emma Spak som är ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

– Vi ser positivt på att man har fångat upp de problem med flaskhalsar som fanns i det gamla systemet, säger Emma Spak.

Hon syftar då bland annat på att ett antal specialiteter som tidigare var grenspecialiteter nu har blivit basspecialiteter. De läkare som vill specialisera sig inom dessa områden får nu en snabbare väg till att bli färdiga specialister. Emma Spak är också positiv till de nya föreskrifterna som gäller för all ST.

– De nya föreskrifterna innehåller några bra saker när det gäller förbättrad kvalitetssäkring. Till exempel att det ska göras en extern kvalitetsgranskning vart femte år och att dessa måste följas upp, säger Emma Spak.

Men även om den nya indelningen och de nya föreskrifterna nu gäller så har sjukvården inte hunnit anpassa sin organisation efter de nya förutsättningarna.

– Man är inte riktigt i mål i sitt arbete med att införa de nya föreskrifterna. Det ser väldigt olika ut på olika håll, säger Emma Spak.

När det gäller antalet ST-tjänster inom de nya specialiteterna är det osäkert hur det kommer att se ut. Av de tre största universitetssjukhusen Sahlgrenska, Karolinska och Skånes universitetssjukhus, Sus, är det bara Sus som har en samlad bild av hur många ST-läkare som kommer att tillsättas inom de nya specialiteterna i år. Där är det akutsjukvård som får flest ST-tjänster i år, nio, följt av urologi med fyra ST-tjänster.

Den som påbörjade sin ST före den 1 maj har möjlighet att antingen ansöka om att fullgöra sin ST enligt det nya systemet eller att fortsätta i det gamla. Den som vill fortsätta enligt det gamla systemet måste lämna in sin ansökan om specialistbevis senast den 30 april 2022.

– Det är viktigt att de som har kommit en bit i systemet ska kunna tillgodogöra sig sina kunskaper i det nya systemet så att de inte kommer i kläm. Man måste möjliggöra en smidig övergång till det nya systemet så att inte vissa tvingas till en längre ST på grund av bytet av system, säger Emma Spak.

Flera av de nya basspecialiteterna ska ha gemensamma kunskapsbaser. Den gemensamma delen av utbildningen ska pågå i ungefär två år. ST-läkarna inom urologi ska till exempel ha gemensam kunskapsbas med ST-läkarna i kirurgi, plastikkirurgi och kärlkirurgi. Hur dessa kunskapsbaser kommer att se ut är fortfarande inte klart.

– Det är en utmaning att utforma den gemensamma kunskapsbasen. Det blir en avvägning mellan sjukhusets behov av en bred kompetens och den enskilde specialistens behov av att smalna av mer i sin utbildning, säger Lars Stavenow, ST-ansvarig på Skånes universitetssjukhus.

Han berättar att ett förslag för Sus är ute på remiss och kommer att vara klart inom några månader. Fram till dess blir det individuella lösningar för de ST-läkare som påbörjar sina tjänster i specialiteterna.

Nya basspecialiteter

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Klinisk fysiologi (NY)

Radiologi (NY)

Enskilda basspecialiteter

Akutsjukvård (NY)

Allmänmedicin

Arbets- och miljömedicin

Hud- och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

Klinisk farmakologi

Klinisk genetik

Onkologi

Reumatologi

Rättsmedicin

Socialmedicin

Invärtesmedicinska specialiteter

Endokrinologi och diabetologi (NY)

Geriatrik

Hematologi (NY)

Internmedicin

Kardiologi (NY)

Lungsjukdomar (NY)

Medicinsk gastroenterologi och

hepatologi (NY)

Njurmedicin (NY)

Kirurgiska specialiteter

Anestesi och intensivvård

Barn- och ungdomskirurgi (NY)

Handkirurgi

Kirurgi

Kärlkirurgi (NY)

Obstetrik och gynekologi

Ortopedi

Plastikkirurgi (NY)

Thoraxkirurgi

Urologi (NY)

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar

Laboratoriemedicinska specialiteter

Klinisk immunologi och

transfusionsmedicin

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Neurologiska specialiteter

Klinisk neurofysiologi

Neurokirurgi

Neurologi

Rehabiliteringsmedicin

Psykiatriska specialiteter

Barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatri

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev