Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utmattade kan rehabiliteras via internet

Publicerad: 1 oktober 2007, 11:05

Det är möjligt att rehabilitera långtidssjukskrivna traumatiserade personer med smärt­problematik och utmattningssyndrom både till ökad livskvalitet och arbets­förmåga – över internet. Det visar en ny svensk studie.


Gunilla Brattberg, läkare och adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik vid Lunds universitet, har utvärderat en internetbaserad metod med kognitiv beteende­inriktning för att behandla långtidssjukskrivna personer med smärtproblematik eller utmattningssyndrom.

Enligt resultaten, som nyligen publicerades i tidskriften International Journal of Rehabilitation Research, var mer än hälften av patienterna tillbaka i arbete efter ett år, vilket ska jämföras med drygt var tionde i en kontrollgrupp.

– Jag blev själv förvånad över resultatet. Men eftersom metoden är inriktad på att patienterna ska lära sig att acceptera sin smärta i stället för att kämpa emot den, samt tillägna sig copingstrategier för att bli bättre rustade att möta nya svårigheter kan vi öka deras livskvalitet, säger Gunilla Brattberg, som har genomfört studien som en del i sitt arbete med den egna rehabili­teringsverksamheten Värkstaden.

I långtidsuppföljningen av behandlingsprogrammet medverkade 50 deltagare mellan 18 och 65 år, varav 25 personer var i en kontrollgrupp. Samtliga hade varit sjukskrivna i medeltal 30 månader på grund av långvarig smärta eller utmattningssyndrom.

Under 20 veckor fick deltagarna titta på 19 filmer, som var 30 till 60 minuter långa. Filmerna visade autentiska gruppsamtal från en stödgrupp för personer med långvarig smärta eller utmattningssyndrom.

Filmerna hade teman som ”Att ta sig upp ur helvetet”, ”Kris och kaos”, ”Deppad eller deprimerad”. Till varje film presenterades även ett avsnitt ur boken Väckarklockor, som Gunilla Brattberg skrivit. ­Patienterna fick dessutom reflektera över ett antal frågor till varje avsnitt, samt möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra i ett nät­baserat samtalsforum.

Direkt efter programmet kunde Gunilla Brattberg se signi­fikanta förbättringar hos deltagarna när det gällde grad av exempelvis depression, smärta, vitalitet och arbets­förmåga. Efter ett år kvarstod bara skillnaden i arbetsförmåga mellan grupperna. Av dem som inte hade permanent sjukersättning vid projektets start hade dock hela 52 procent i behandlingsgruppen ökat sin arbetsförmåga, mätt i antal arbetade timmar per vecka. Det ska jämföras med 13 procent i kontrollgruppen.

I samtalsforumet upptäckte Gunilla Brattberg att många lämnade ingående berättelser om tidigare påfrestande livshändelser, exempelvis i form av fysiskt och sexuellt våld.

Det har stärkt hennes uppfattning om att en stor andel långtidssjukskrivna bär på psykiska trauman. Hon anser att upptäckten är viktig eftersom det är lättare att lära sig leva med smärta om man inte har ett psykiskt trauma, jämfört med om man burit på svåra upplevelser under lång tid.

– Att förbättra livskvaliteten är som att vända en atlantångare. En sjukdom som tagit år­tionden att utveckla botas inte på några veckor, säger Gunilla Brattberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News