Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utredare föreslår ett register över läkares sjukskrivningar

Publicerad: 12 augusti 2002, 12:09

Regeringens utredare Anna Hedborg, generaldirektör på Riksförsäkringsverket, vill att uppgifter om sjukskrivande läkare ska statistikföras elektroniskt i samtliga sjukfall.


- Man kan verkligen fundera på om det behövs ytterligare kontroll av läkarna, kommenterar Läkarförbundets vice ordförande Eva Nilsson Bågenholm.  Anna Hedborg leder den så kallade Aha-utredningen - "Utredningen om analys av hälsa och arbete".  I ett första delbetänkande skriver hon att möjligheterna att lokalt, regionalt och nationellt följa upp den ökade sjukfrånvaron måste förbättras:  "En bättre kunskap om diagnosfördelningens utveckling behövs för att förstå förändringar i sjukskrivningspanoramat."  Därför vill Anna Hedborg snarast införa elektronisk registrering av uppgifter om patientens diagnos och arbetsplats i Riksförsäkringsverkets register.  På längre sikt vill hon också föra in uppgifter om rehabiliteringsåtgärder och sjukskrivande läkare.  Anser att integriteten hotas  Anna Hedborg motiverar registreringen med att den skulle kunna ge läkarna en bild av sitt eget sjukskrivningspanorama. En tidigare utredning om ökad hälsa i arbetslivet har föreslagit att företagsläkaren ska yttra sig efter 60 dagars sjukskrivning.  Enligt Anna Hedborg är det främst företagsläkarna som måste arbeta med sitt sätt att sjukskriva. Hon anser att den individuella statistiken kommer att bli ett mycket viktigt arbetsredskap för företagsläkarna.  Läkarförbundets vice ordförande Eva Nilsson Bågenholm har ännu inte läst utredningsförslaget.  - Det här är en mycket svår fråga. Vi vill givetvis ha bra statistik. Men vi är alltid tveksamma till förslag som hotar integriteten. Sekretessen måste skyddas, så att inga obehöriga får tillgång till uppgifter om patienter eller läkare, säger hon.  Eva Nilsson Bågenholm understryker att syftet med registreringen måste klargöras.  - Det finns givetvis läkare som missbrukar sjukskrivningsinstrumentet. Men det är inte de som fått sjukfrånvaron att rusa iväg. Det är inte genom ökad kontroll läkarna som grupp kan förbättras, säger hon.  Enligt Anna Hedborg ska inte enskilda läkare kontrolleras.  - Det handlar absolut inte om en kontroll av enskilda läkare. Men läkarna måste själva ändra sitt sätt att sjukskriva. Min avsikt är att läkarna ska få hjälp att föra ett professionellt samtal med varandra om sättet att sjukskriva, säger hon.  Förbundet ser vissa fördelar   Eva Nilsson Bågenholm påpekar att det kan finnas fördelar med att läkare får en samlad återrapportering på hur de har förskrivit läkemedel eller hur de har sjukskrivit patienter.  - Men det viktigaste nu är inte att få mer statistik, utan att vidta åtgärder, säger hon.  Läkarförbundet, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket inledde därför före sommaren samtal om hur man ska komma åt de skenande sjukskrivningarna. Läkarförbundet vill bland annat att läkare under utbildning, men framför allt praktiserande läkare, ska få kontinuerlig utbildning i försäkringsmedicin.  Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, och Familjemedicinska institutet planerar att under hösten bjuda in allmänläkarna till en frivillig analys av deras sjukskrivningsmönster.  - Avsikten är att allmänläkarna ska kunna få en personlig utvärdering av hur de arbetar med sjukskrivningarna, säger Meta Wiborgh, ordförande i SFAM.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev