Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utredare vill ha en hårdare styrning av rättspsykiatrin

Publicerad: 28 augusti 2006, 13:17

Landstingen ska ta över missbruksvården av psykiskt störda lagöverträdare och staten ska styra den rätts­psykiatriska vården hårdare. De förslagen överväger regeringens nationella psykiatrisamordnare Anders Milton.


Nationell psykiatrisamordning aviserar sina kommande förslag i ett diskussionsförslag om hur samhället ska förbättra vården och stödet till psykiskt störda lagöverträdare.

- Diskussionsunderlaget är en försöksballong. Avsikten är att få synpunkter på de förslag som vi överväger att lägga i slutrapporten i oktober, kommenterar Gunnar Holmberg, rättspsykiatrisk handläggare vid Nationell psykiatrisamordning och författare till rapporten.

Anders Milton skriver i förordet att det krävs stora insatser på nationell, regional och lokal nivå för att få en bättre samordning av hur psykiskt störda lagöverträdare tas om hand.

Rapporten konstaterar att en stor del av de allvarliga våldsbrotten begås av gärningsmän som har intagit alkohol eller andra droger. Kombinationen av droger och psykisk störning ökar ytterligare risken för våldsbrott.

Föreslår en lagändring  Behandling mot missbruk är enligt rapporten "helt avgörande" för alla som arbetar med psykiskt störda lagöverträdare. Missbruk vid utskrivningar har i tidigare studier visat sig vara den enda påverkbara faktorn som med säkerhet kan sägas vara kopplad till risken för återfall i våldsbrott.

Därför anser Psykiatrisamordningen att patientens psykiatriska problem och missbruksproblem måste behandlas samordnat och samtidigt. Den som har ansvaret för missbruksbehandlingen under frihetsberövandet bör ha ett fortsatt ansvar för behandlingen efter att patienten har skrivits ut från den slutna vården.

Psykiatrisamordningen överväger därför att föreslå en lagändring, som slår fast att sjukvårdshuvudmannen ska svara för utredning, vård och behandling av missbruk av alkohol och droger, åtminstone när det gäller psykiskt störda lagöverträdare.

Ett annat huvudförslag är att öka den statliga styrningen:  "Det är en nationell angelägenhet att utredning, vård och omhändertagande av de psykiskt störda lagöverträdarna fungerar på ett tillfredsställande och över hela landet likartat sätt", skriver rapportens författare Gunnar Holmberg.

Han pekar på att vården sker under tiden för ett påtvingat frihetsberövande, som är en del av statens straffrättsliga system. Staten har därmed ett större ansvar för vårdens innehåll än vad som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Vill ha en särskild myndighet  Psykiatrisamordningen efterlyser därför en särskild myndighet, som tar nationellt ansvar både för den rättspsykiatriska vården och för den rättspsykiatriska utredningsverksamheten. Staten bör också ta på sig att finansiera en del av denna vård.  Den nya myndigheten ska med ett nationellt register följa upp och utvärdera vården. Den ska ge riktlinjer och stöd åt vårdgivarna. Den ska stimulera fortbildning, kvalitetsutveckling och forskning.

Psykiatrisamordningen vill också ha en ny mellanvårdsform i landstingets regi för ett begränsat antal patienter som är på väg att slussas ut i samhället. I denna mellanvårdsform krävs endast begränsade medicinska insatser och en mindre personalstyrka än i den slutna vården.

Men samtidigt måste säkerheten vara god och frihet från våld och droger ett krav.  Psykiatrisamordningen vill också att regering och riksdag satsar mer pengar för att nyanställa personal, framför allt läkare, inom den rättspsykiatriska vården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News