Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utredare vill slopa signering i journal

Publicerad: 30 april 2014, 05:23

Foto: Thinkstock

Låt privata och offentliga vårdgivare byta patientinformation på samma villkor och skrota signeringskravet, föreslår en ny utredning.


Utredningen om rätt information i vård och omsorg lämnar i dag ett slutbetänkande till regeringen med en rad skarpa förslag. Den gemensamma nämnaren är viljan att underlätta informationsutbytet i vård och omsorg. Regeringens utredare Lena Lundgren vill se en ny hälso- och sjukvårdsdatalag.

– Det behövs en ny lag eftersom dagens lagstiftning hindrar en jämlik vård för alla, säger Lena Lundgren, som till vardags är hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland.

Den nya lagen ska bland annat slå fast att alla vårdgivare inom ett landsting ska kunna utbyta patientinformation med direktåtkomst. Det ska alltså inte längre spela någon roll om vården drivs i privat eller offentlig regi om det handlar om skatte­finansierad vård.

– I dag finns det ett tusental olika gränser för informationsutbyte i Stockholm där det finns många privata vårdgivare och bara ett fåtal gränser i Norrbotten. Det innebär att landstingen inte har samma förutsättningar att följa patienten genom vårdkedjan, säger Lena Lundgren.

Utredningen vill också underlätta utbytet av information mellan sjukvården och socialtjänsten.

–  Det är en stor patientsäkerhetsrisk att det är så svårt att utbyta information i dag. Det kan handla om en läkare som behöver ha information från ett äldreboende där patienten bor eller socialtjänsten som behöver ha information från vården om en ungdom med psykiska problem, säger Lena Lundgren.

Hennes utredning har också tittat på frågan om patienternas rätt att ta del av journalinformation. Utredningen föreslår att alla möjligheter att besluta om sekretess och tystnadsplikt mot patienten själv ska tas bort.

– Är det någon som ska få ta del av journalinformation så är det ju patienten, säger Lena Lundgren.

Utredningen föreslår också att kravet på signering av journal­anteckningar ska tas bort. Ett moment som är en tidskrävande stoppkloss i arbetet enligt Lena Lundgren. Men hon betonar samtidigt att ett slopat signeringskrav inte innebär att det är fritt fram för slarviga journalanteckningar.

– Yrkesutövaren ska fortfarande ha ansvar för att det som står i journalen är korrekt. Men hur man vill göra den kontrollen ska vara upp till vårdgivaren.

Rätten för patienten att ta del av all journalinformation, i kombination med det slopade kravet på signering, skulle göra det möjligt att göra anteckningarna tillgängliga för ­patienterna via internet i samma ögonblick som de skrivs in i journalen.

Men utredningen har inte tagit ställning till hur patienterna ska få ta del av sina journaler eller vilka risker det finns med direkt tillgång till alla journalanteckningar.

– Det har inte ingått i vårt uppdrag, säger Lena Lundgren.

Lena Lundgren vill också se en årlig statlig IT-miljard till vård och omsorg för att genomföra de förändringar som behövs för att anpassa systemen till den nya lagen.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev