Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utredaren föreslår sänkta krav för att tvångsvårda psykiskt sjuka

Publicerad: 29 november 2012, 08:44

Här är förslagen från regeringens psykiatrilagsutredare.


Utredningen föreslår att en ny lag om psykiatrisk tvångsvård ska ersätta de två tidigare lagarna på området.

Rättspsykiatrisk vård avskaffas som straffpåföljd.

Den som ”saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig” ska bedömas som ­otillräknelig och inte kunna dömas för brott – om inte ­personen själv försatt sig i detta tillstånd genom att till exempel berusa sig.

Inom kriminalvården skapas särskilda ”slutna stöd­enheter”. Dessa är till för fångar som ”på grund av en svår utvecklingsstörning, en svår autism­spektrumstörning eller någon annan stor och varaktig psykisk funktions­nedsättning har en så uttalad ­kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av det stöd och den service som kan ges vid en sluten stöd­enhet”.

Kravet för att en person ska kunna omhändertas för ­psykiatrisk tvångsvård sänks från att det ska finnas ett ”oundgängligt behov” av vård till att det räcker med ett ”påtagligt behov” av vård. Definitionen av ”påtagligt behov” är att ”det är sannolikt att patienten kan få sin psykiska funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir” eller att ”det är sannolikt att han eller hon utgör en fara för sitt eget eller andras liv eller hälsa”.

Dagens undantag att psykiatrisk tvångsvård inte får ges om personens psykiska störning enbart utgörs av en utvecklingsstörning tas bort.

Tydligare regler för när och hur tvångsåtgärder som fast­spänning och avskiljning får ske. En tvångsåtgärdsnämnd ska i enskilda fall kunna besluta om ”extraordinära lösningar” som är undantag från de vanliga reglerna.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev