tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utredning av patientdata försenas

Publicerad: 21 september 2005, 11:14

Patientdatautredningen försenas kraftigt. Först nästa höst kommer svaret på om det går att skapa en gemensam elektronisk patientjournal inom svensk sjukvård.


Patientdatautredningen ska enligt planerna vara inne i slutspurten och lämna sitt slutbetänkande den sista december i år.

Men det är omöjligt, enligt regeringens särskilde utredare, lagman Sigurd Heuman, chef för Helsingborgs tingsrätt.  Han hävdar att utredningens uppdrag är så omfattande och rymmer så svåra juridiska ställningstaganden och grundliga analyser att tiden fram till den sista december inte räcker för att förslagen ska få tillräckligt bra kvalitet.

- Det här är väldigt svåra frågor som fordrar sin tid att utreda. Det går inte att sno ihop utredningen så snabbt som regeringen har velat, säger Sigurd Heuman.

Han begär därför anstånd om att få lämna utredningens slutbetänkande till den sista september 2006.

Väntar sig okej från regeringen  Något som statssekreterare Mikael Sjöberg (s) på socialdepartementet ger klartecken för.

- Det är min bedömning att regeringen kommer att säga ja till anståndet, säger han.

- Det här är en komplicerad lagstiftning, så vi måste försäkra oss om att vi får in ett underlag som vi kan göra en proposition på. Vår erfarenhet är att de gånger vi hastar med utredningar så måste vi från departementet ändå komplettera dem i efterhand.

Utredningens uppdrag vidgades  Socialdepartementet beslutade i april 2003 att utse en särskild utredare - Sigurd Heuman - för att bland annat utreda vilka regleringar som behövs för hälso- och sjukvårdens nationella kvalitetsregister.

Ganska snart insåg utredaren att en sådan reglering skulle krocka med andra regleringar på vårdens område och frågade regeringen hur omfattande utredningen borde vara.

Regeringen svar blev att vidga utredningens uppdrag, för att få till stånd en betydligt bredare översyn av hur personuppgifter hanteras inom hela hälso- och sjukvården.

I juni 2004 beslöt regeringen att ge utredningen tilläggsdirektiv, vilket innebar en rad nya frågor att brottas med. Några exempel:

-Vilka förutsättningar finns det för att skapa en gemensam patientjournal på nationell nivå?  -Vilka möjligheter ska en patient ha att via internet ta del av uppgifter om sig själv?  -Hur ska landstingen kunna följa upp sitt vårdansvar för psykiskt sjuka och äldre?  -Hur ska landstingens möjligheter att följa upp förskrivna läkemedel kunna förbättras?  -Bör ett register vid Läkemedelsverket skapas, för att följa upp hur väl läkemedel fungerar?  -Ska förskrivande läkare få information om tidigare förskrivare för att kunna kontakta denna?

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev