Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Utredning om dietisters legitimation på förslag

Publicerad: 26 April 2002, 13:39

Trots att socialminister Lars Engqvist (s) tidigare sagt att han inte ser någon anledning att införa legitimation för dietister, kan en legitimation vara på väg. Detta sedan socialutskottet föreslagit att regeringen ska utreda frågan.


I en skriftlig fråga till Lars Engqvist ville riksdagsledamoten Lars Gustafsson (kd) för två månader sedan få svar på om det finns planer på att ge utbildade dietister legitimation.   I sitt svar hänvisade socialministern till 1998 års regeringsbeslut om yrkeslegitimation för grupper inom hälso- och sjukvården. Där gjordes bedömningen att dietisterna inte svarade mot kraven för legitimation. För att ändå garantera patientsäkerheten infördes däremot så kallad skyddad yrkestitel för dietister.  Enligt Lars Engqvist finns det inte någon anledning att utreda frågan på nytt. Men nu har riksdagens socialutskott beslutat att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning i legitimationsfrågan.  - Det har gått flera år sedan den förra översynen. Det har hänt mycket på området och därför var vi eniga om att regeringen bör titta på frågan igen, säger Conny Öhman (s), ledamot i socialutskottet.  Anses utföra kvalificerat arbete  Enligt utskottet utför dietisterna ett kvalificerat arbete. Dessutom arbetar de i ökad utsträckning med kostrådgivning till svårt sjuka människor, vilket medför ett visst ansvar för patientens säkerhet.  - Kosten har stor betydelse för många patientgrupper. Felaktig rådgivning och bristande dokumentation kan få allvarliga följder för patienterna, säger Conny Öhman.  Viktigt med tydligt ansvar  Dietisternas riksförbund, som i flera år slagits för yrkeslegitimation för dietister, välkomnar utredningen.   - Det är viktigt att tydliggöra var ansvaret ligger. Dietister arbetar lika självständigt som legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter och därför är det rimligt att vi ställs under samma tillsynsansvar, säger ordförande Elisabet Rothenberg.  Hon pekar på att nutritionsbehandling numera är en del av den medicinska behandlingen för många patientgrupper. Men trots att dietisten har det praktiska ansvaret för utredning, behandling och ordination är det ytterst läkaren som hålls ansvarig om något skulle gå snett.  - Dietisternas arbete har avancerat i takt med att den medicinska utvecklingen går framåt. Produktutvecklingen under de senaste åren har medfört att det finns många fler näringspreparat som man måste hålla reda på, säger Elisabet Rothenberg.  Förutom att undersöka legitimationsfrågan och de krav som ska ställas på dietisternas utbildning, ska den föreslagna utredningen också se över frågor som rör förskrivningsrätten. Den 15 maj planerar riksdagen att besluta om en utredning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev