Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Utredning om nationell cancerstrategi tillsatt

Publicerad: 5 Juli 2007, 11:52

Regeringen har idag, torsdag, beslutat att tillsätta en utredning om en nationell cancerstrategi. Utredningen ska se över hur nya cancerfall kan förhindras och hur kvaliteten i cancervården kan höjas.


Som särskild utredare har regeringen utsett Kerstin Wigzell, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen.
Svensk cancervård står sig väl i internationella jämförelser, med lägre dödlighet och längre överlevnad än de flesta länder, men cancer är ett växande problem. Det konstaterar socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande.
– Trots jämförelsevis goda resultat finns det stora brister i cancervården. Många drabbade upplever att vårdkvaliteten skiftar beroende på var i landet du bor. De regionala skillnaderna kan gälla upptäckten av sjukdomen, långa väntetider eller tillgång till läkemedel, säger han.

I direktiven för utredningen poängteras att cancerstrategin ska ha fokus på framtida behov och utmaningar, inte på att åtgärda dagens brister.
Utredaren ska föreslå en evidensbaserad strategi utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar primär och sekundär prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning.
I uppdraget ingår också att ta del av WHO:s arbete med modeller för nationella program för cancerkontroll, samt av det arbete som länder som Danmark, Norge och England genomfört på området.
Strategin ska ha både ett verksamhets- som ett patientperspektiv, slås fast i direktiven, liksom att förslagen inte får innebära någon förändring i ansvarsförhållandet mellan stat och sjukvårdshuvudmän.
Senast den 15 januari 2009 ska uppdraget redovisas.

Läs utredningens direktiv på regeringens hemsida 

Läs fler artiklar på området:

Utredning krävs för nationell cancerplan

Landstingen säger ja till cancerplan 

Många landsting är skeptiska till en nationell cancerplan 

Ledande läkare för fram förslag till cancerplan 

Blandade erfarenheter av satsningen på nationella cancerplaner

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev