Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utredning ser över kvacksalverilagen

Publicerad: 2 augusti 2018, 06:13

Kjell Asplund.

Foto: Pax Engström Nyström

Bestämmelserna om vilka åtgärder som får utföras utanför den ordinarie vården är rätt mossiga. Det anser Kjell Asplund som nu har regeringens uppdrag att se över lagstiftningen.


Kjell Asplund är sedan april 2017 regeringens särskilda utredare i den så kallade KAM-utredningen. Utredningen ska öka patientinflytandet och patientsäkerheten inom den vård och annan behandling som ges utanför den ordinarie vården, därav akronymen kam – komplementär- och alternativmedicin.

Utredningen skulle från början se över om allvarlig psykisk sjukdom skulle läggas till den lista med sjukdomar som, enligt patientsäkerhetslagen, inte får behandlas utanför den ordinarie vården. Listan med sjukdomar återfinns i lagens femte kapitel och brukar kallas kvacksalverilagen, se faktaruta.

I juli beslutade dock regeringen att ge utredningen ett utökat uppdrag, efter att Kjell Asplund begärt att få se över hela kvacksalverilagen och inte bara se över om allvarlig psykisk sjukdom ska läggas till.

– Det är många, inklusive jag själv, som tycker att den här lagen är lite mossig helt enkelt, säger han till Dagens Medicin.

Uppräkningen bygger på en lag från 1960 som i sin tur bygger på en lag från 1915 och lyfter bara fram cancer, diabetes och epilepsi som de specifika sjukdomar som endast får behandlas av vården. Enligt Kjell Asplund fanns det tidigare en viss logik i att bara räkna upp de åkommorna då det vid tillfället fanns effektiv behandling mot just dem.

– Nu är det en helt annan situation.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 31 mars 2019 men exakt vilket förslag den ska lägga för att lösa frågan vet inte Kjell Asplund. Kanske blir det en lösning där lagen hänvisar till en uppräkning som regleras i en myndighets föreskrifter, något som i dag förekommer på bland annat smittskyddsområdet. Kanske blir det en lösning som den som finns i Norge och Danmark, länder som tidigare haft kvacksalverilagar som liknat den svenska men som nyligen sett över och moderiserat dem.

En annan obsolet aspekt av kvacksalverilagen är att den förbjuder behandling av barn under åtta år utanför den ordinarie vården. I förarbetena motiverades det med att det var då skolhälsovården tog över ansvaret och att det skulle räcka som skyddseffekt mot missbruk eller barn som far illa på andra sätt.

– Det är inte riktigt så det fungerar i dag, säger Kjell Asplund.

Inte heller här vill han säga något om åt vilket håll utredningens förslag lutar. Vissa vill helt ta bort åldersgränsen, andra anser att den bör ligga vid 15 år. Kjell Asplund och hans kollegor vill ha helt fria händer att se över det, förklarar han.

Enligt tilläggsdirektivet ska utredningen också se över patientsäkerhetslagens tionde kapitel som reglerar de straffrättsliga påföljderna för den som bryter mot kvacksalverilagen.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev