Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utsatt personal saknar ofta skydd mot hepatit B-smitta

Publicerad: 25 april 2006, 13:03

Bara fyra av tio sjukhusanställda med frekvent blodkontakt är vaccinerade mot hepatit B. Sjukhusens uppföljning är för dålig, visar en studie.


- Så många som var femte har inget skydd alls, säger Eva Dannetun, smittskyddssjuksköterska vid smittskyddsenheten i Landstinget i Östergötland.

Hon har undersökt hur stor andel av personalen vid sex olika kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping som var vaccinerad mot hepatit B. På alla klinikerna är blodkontakt en del av vardagen. Sjuksköterskorna, läkarna och undersköterskorna arbetade inom akut- eller intensivvård, kirurgi, operation eller på laboratorium för blodkemi.

Eva Dannetun genomförde en enkätundersökning bland samtliga som arbetade på dessa avdelningar under tre på varandra följande åttatimmarspass, totalt 369 personer.

Bara 40 procent uppgav att de var fullt vaccinerade mot hepatit B. Lika stor andel hade endast fått en eller två av de tre föreskrivna doserna. Så många som var femte hade inget vaccinationsskydd alls.

- Trots det uppgav en klar majoritet, 252 personer, att de minst en gång i veckan upplevde risk för att drabbas av blodsmitta, säger Eva Dannetun.

Vaccination glöms ofta bort  Att rädslan inte är obefogad visar en rapport från Vårdförbundet från förra året. Av 1 200 tillfrågade av förbundets medlemmar hade hela 80 procent råkat ut för stick- och skärskador i sitt arbete. 17 procent uppgav att de hade råkat ut för en till tre incidenter bara under den senaste månaden.

- Den vanligaste orsaken till att man inte fullföljt vaccinationerna var att "det glömdes bort", vilket är anmärkningsvärt då upplevelsen av att vara utsatt för risk för blodsmitta var så vanlig, säger Eva Dannetun.

Av dem som var helt ovaccinerade uppgav 95 procent att de skulle acceptera en vaccination om de blev erbjudna en sådan.   Enligt Socialstyrelsens rekom-mendationer bör hälso- och sjukvårdpersonal med frekvent förekommande blodkontakt där det finns risk för att hepatit B-smitta förekommer hos patienterna vara vaccinerade mot smittan. Och enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren erbjuda och bekosta en sådan vaccination.

- Rutinerna vid Universitetssjukhuset i Linköping är att erbjuda en vaccination till alla som ber om det eller vid ett tillbud och till alla nyanställda. Men tydligen räcker inte det. De flesta som sade att de inte var vaccinerade alls eller som bara hade fått en spruta sade att de hade glömt bort det. Uppföljningen måste bli bättre, säger Eva Dannetun.

Var tredje rapporterade inte skada  I Sverige är hepatit B relativt sällsynt men det finns tydliga riskgrupper, exempelvis intravenösa missbrukare, interner samt homosexuella män.

Det går att vaccinera när olyckan väl är ett faktum, men det försvåras av att många som skadar sig inte rapporterar det till sin arbetsledning. I Vårdförbundets rapport hade 35 procent av dem som råkat ut för en incident inte rapporterat det inträffade.

- Mörkertalet är väldigt stort. Det finns många skäl att anmäla, en poäng är att man får en mer samlad bild och kan vidta rätt åtgärder om något händer senare, säger Ulla-Britt Lymer, som är sjuksköterska och lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping och också forskar i ämnet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev