Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Utsättning av alla läkemedel fungerade för vissa RA-patienter

Publicerad: 5 november 2014, 22:00

Patienter med reumatoid artrit hade en relativt stor chans att klara sig utan läkemedel om de före utsättningen fått en lite längre behandling med TNF-hämmare, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Fynden är mycket spännande, anser Ronald van Vollenhoven, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Resultaten kompletterar andra studier på området och antyder en behandlingsstrategi som är både bra för patienten och ekonomisk rimlig för samhället, säger han.

I studien ingick 306 patienter från olika sjukhus i Europa och Asien. De hade alla nyligen fått en diagnos på medelsvår till svår reumatoid artrit och då fått börja ett års behandling med standardläkemedlet metotrexat i kombination med TNF-hämmaren Enbrel (etanercept).

I klinisk praxis ges TNF-hämmare bara i undantagsfall i första hand, bland annat eftersom behandlingen är mycket dyr.

Efter ett år hade 193 patienter, alltså runt två tredjedelar, blivit av med sina symtom. Dessa lottades enligt ett dubbelblint manér till tre olika behandlingsgrupper. De fick antingen fortsätta med båda läkemedlen fast med TNF-hämmaren i halv dos, enbart fortsätta med metotrexat eller sluta helt med båda läkemedlen.

Efter 39 veckor var 80 procent av dem som fått TNF-hämmare i halv dos fortfarande i remission, jämfört med 54 procent och 38 procent i de andra två grupperna.

– Det här visar att halvering av dosen av TNF-hämmare hos patienter som svarat bra på behandlingen fungerar utmärkt för de allra flesta, vilket innebär en ekonomisk besparing, säger Ronald van Vollenhoven.

I studien ingick en tredje fas där samtliga läkemedel sattes ut, avslutades, under ytterligare 26 veckor. Detta gjordes utan att patienter eller deras behandlande läkare visste vilken grupp deltagarna lottades till efter att de första gången uppnått remission.

Inte oväntat förvärrades symtom hos många av patienterna. Men de deltagare som initialt lottats till att få en halverad dos av TNF-hämmare tycktes ändå ha en betydligt större chans att förbli i remission, trots avsaknad av behandling under ett halvårs tid.

Sammantaget var 44 procent av patienterna i denna grupp kvar i remission, jämfört med runt 29 procent i gruppen som tidigare fått fortsätta med metotrexat. Skillnaden var dock bara statistiskt säkerställd när sjukdomsaktiviteten mättes enligt sjukdomsmåttet ACR-Eular, inte enligt sjukdomsmåttet DAS28.

– Man vet sedan tidigare studier att det alltid är en del patienter som tycks klara sig utan behandling. Detta tror vi har att göra med sjukdomens naturalförlopp. Men det är intressant att förvånande många tycks klara sig utan behandling efter att de fått en förlängd TNF-hämmarbehandling, om än med sänkt dos, säger Ronald van Vollenhoven.

Han fortsätter:

– I framtiden är detta någonting som vi kanske kan använda i klinisk rutin för utvalda patienter. Vår förhoppning är att kunna hitta den bästa behandlingen för varje patient på ett sätt som också är hållbart för samhället.

Studien har finansierats av läkemedelsföretaget Pfizer.

Läs abstract:

Paul Emery med flera. Sustained Remission with Etanercept Tapering in Early Rheumatoid Arthritis. New England Journal of Medicine 2014; 371: 1781–92. DOI: 10.1056/NEJMoa1316133

Relaterat material

Utsättning av TNF-hämmare fungerade bra

Trippelkombo var bra vid reumatoid artrit

Roactemra var bättre än Humira

Halva dosen av TNF-hämmare fungerade bra

Mindre fördel med TNF-hämmare på sikt

Biologiskt läkemedel minskar ledskador i tre år

Reumatismmedel sätts ut i ny studie

Dödsfall avskräcker inte från behandling

Reumatiker hjälpta av tidig TNF-behandling

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev