Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vaccin kanske inte bästa vägen

Publicerad: 21 november 2007, 09:01

KRÖNIKA Det är mycket humant papillomvirus, HPV, just nu. Flera studier relaterade till HPV och livmoderhalscancer, bland annat från svenska forskare, har uppmärksammats, samtidigt som massiva reklamkampanjer för vaccin mot livmoderhalscancer pågår.


Jättelika annonser i alla media, riktade till allmänhet såväl som profession, vill få oss att vaccinera oss. Från att ha varit en lite undanskymd del av gynekologernas revir har prevention mot livmoderhalscancer plötsligt blivit en het fråga för vaccinationsmottagningar, infektions- och skolläkare.

Och visst innebär möjligheten att genom vaccination skydda mot cancer ett stort vetenskapligt genombrott. Socialstyrelsen utreder just nu om en allmän vaccination mot livmoderhalscancer är kostnadseffektiv. Men det behöver påpekas att alla viktiga frågor ännu inte kan besvaras. Hur många cancerfall kan förhindras genom vaccin, hur länge varar skyddet och vilka effekter kan ett vaccinationsprogram ha på framtida deltagande i cellprovstagningen?

Det är också oklart i vilken omfattning de i vaccinerna aktuella virustyperna, HPV 16 och 18, orsakar cellförändringar och cancer i en svensk befolkning. Enligt en svensk studie skulle eliminering av HPV 16 och 18, genom till exempel vaccinering, reducera förekomsten av allvarliga cellförändringar med cirka 39 procent (British Journal of Cancer 2007; 97: 129-132). Förekomsten av vaccinspecifika HPV-typer i befolkningen kommer förstås att påverka kostnadseffektiviteten i ett vaccinationsprogram.

Livmoderhalscancer utvecklas långsamt och har tydliga förstadier, vilket är bakgrunden till att denna cancer så framgångsrikt har kunnat förebyggas. Tack vare en välorganiserad cellprovskontroll är livmoderhalscancer i dag den 15:e vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor med cirka 450 nya fall och 150 döda årligen. Nya studieresultat talar för att det går att utveckla cellprovstagningen och därmed minska antalet cancerfall ytterligare. Det är väl känt att en betydande andel av cancerfallen utgörs av kvinnor som inte kommer på kontroller. När man skickade hem pinnar för egen provtagning till kvinnor som uteblivit från cellprovskontroller fick man fler kvinnor att lämna prov och fann hög förekomst av högrisk-HPV (Acta Dermato-Venereologica 2007; 87: 243-5). En stor randomiserad interventionsstudie visade nyligen att komplettering med HPV-test till vanligt cellprov och ändrade uppföljningsrutiner gav påtagligt färre cancerfall (New England Journal of Medicine 2007; 357: 1589-1597).

Livmoderhalscancer kan och bör förebyggas. Om den mest kostnadseffektiva åtgärden visar sig vara vaccination, bör allmän sådan införas för unga flickor före sexuell debut. Stora kostnader för vaccin får dock inte bli ett hinder för förbättringar av cellprovstagningen. Utan kompetens att göra hälsoekonomiska beräkningar kan jag bara gissa att en förbättring av denna, bland annat genom nya rutiner för kallelse och provtagning och speciell uppföljning av bärare av högrisk-HPV, skulle kunna leda till minskad cancerförekomst snabbare och till lägre kostnad än ett vaccinationsprogram. Jag hoppas att någon hälsoekonom kan göra denna beräkning!

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News