Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Väderfenomen ökar hjärtdöd

Publicerad: 2 juni 2003, 11:42

Ett väderfenomen över Arktis som gör att temperaturen och luftfuktigheten stiger i norra Skandinavien kan öka risken för plötslig hjärtdöd hos norrlänningar med mer än 20 procent, visar en färsk studie.


Högt blodtryck, höga kolesterolvärden och rökning är några välkända riskfaktorer för hjärtinfarkt. Nu verkar ett väderfenomen kallat den arktiska oscillationen också ha betydelse för risken att drabbas av hjärtinfarkt, åtminstone för invånare i Norrbottens och Västerbottens län.  Fenomenet är en variation i lufttrycket över Arktis som spelar stor roll för klimatet i hela den subarktiska regionen på norra halvklotet. Vid låga lufttryck över Arktis "inkapslas" där kall luft, och varm och fuktig luft kan breda ut sig över bland annat norra Skandinavien.  Överraskande tydliga samband  - Vi ser överraskande tydliga samband mellan högt index för den arktiska oscillationen och risken att drabbas av både dödliga och icke dödliga infarkter. Värst verkar väderfenomenet dock påverka risken för plötslig hjärtdöd, säger Torbjörn Messner, överläkare vid medicinkliniken på Kiruna sjukhus och adjungerad lektor vid Umeå universitet.  Han presenterar resultaten i en ny studie där han och hans kollegor har samkört meteorologiska data för den arktiska oscillationen med data från det stora Monica-projektet om förekomst av hjärtinfarkt i Norrbottens och Västerbottens län.  Den arktiska oscillationen anges med ett index som normalt varierar mellan -2 till 2, där höga värden innebär lågtryck över Arktis med påföljande varmare väder i norra Skandinavien. Forskarna har kopplat hjärtinfarktförekomsten till indexet. Enligt modellen skulle en ökning av indexet för fenomenet med 1 enhet i sin tur innebära en riskökning för plötslig hjärtdöd med 8 procent. Motsvarande siffror för samtliga infarkter, dödliga infarkter och icke dödliga infarkter, var 4, 5 respektive 3 procent.  - Om man ser till hur den arktiska oscillationen varierar skulle en inte onormal höjning i indexet med 3 enheter leda till en riskökning på 24 procent att drabbas av plötslig död, säger Torbjörn Messner.  Reagerar på temperaturhöjning  Studien motsäger andra resultat kring klimatets inverkan på hjärtrisken, vilka snarare visar att låga temperaturer är farligare än höga. Att det verkar vara tvärtom för invånare i Norrbottens och Västerbottens län kan, enligt Torbjörn Messner, bero på att man där är anpassad till kallare klimat och därför reagerar negativt när temperaturen stiger.  - En förklaring skulle kunna vara att personer som är anpassade till kallare klimat bland annat har lägre viskositet i blodet och lägre totalkolesterolvärden. En temperaturhöjning skulle möjligen kunna förändra dessa anpassningar och därmed höja hjärtrisken, säger han.  Professor Kurt Boman, överläkare vid medicinkliniken, Skellefteå lasarett, anser att resultaten i studien är av stort värde.  - Det är svårt att hitta samband mellan vädret och överdödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i norr. Därför är detta en intressant studie. De arktiska förändringarna kan vara en av flera orsaker som påverkar riskerna för hjärtdöd, säger han.  Den aktuella studien publiceras i juninumret av Journal of Internal Medicine, 2003; 253: 666-70.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev