Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vankomycinresistenta stafylokocker hittade i USA

Publicerad: 12 juli 2002, 09:52

Ytterligare en dyster milstolpe i antibiotikaresistensens historia har passerats. Från USA rapporteras att man för första gången har isolerat stafylokocker som är resistenta mot antibiotikumet vankomycin.


Staphylococcus aureus, eller den gula stafylokocken, orsakar bland annat allvarliga infektioner hos patienter i sjukvården, den så kallade sjukhussjukan. Meticillin-resistenta stafylokocker, MRSA, har orsakat mycket kostsamma sjukhusutbrott i Sverige på senare år och mot denna bakterie har antibiotikumet vancomycin varit ett av de få alternativ man haft att tillgå. 1996 kom de första rapporterna om nedsatt känslighet för vankomycin bland dessa bakterier, men nu rapporteras alltså om det första helt resistenta isolatet, VRSA, från en patient i Michigan, USA.  - Det här måste vi se som en utomordentligt allvarlig varningsklocka, även för svensk sjukvård. För att stoppa den här utvecklingen behöver vi minska antibiotikaanvändningen och istället gå tillbaka till traditionella hygienåtgärder. Ett stort problem är att detta har svårt att tränga ut i vården, säger Karl Ekdahl, överläkare vid Smittskyddsinstituet.  Den drabbade patienten är en 40-årig man med diabetes, kärlsjukdom och njursvikt. Han hade behandlats med flera olika antibiotika, däribland vankomycin, under en längre tid för en sårinfektion i en tå. Efter en amputation av tån i april utvecklade patienten en sepsis orsakad av MRSA, som behandlades med vankomycin och rifampicin.  I juni utvecklade mannen en infektion kring ett insticksställe för en dialyskateter, där en odling av kateterspetsen visade växt av vankomycinresistenta stafylokocker. Från såret kunde man både isolera VRSA och vankomycinresistenta enterokocker, VRE.  Eftersom patienten bar på dessa båda bakterier finns nu misstankar om att de har bytt genetiskt material med varandra, vilket har inneburit att stafylokocken har tagit över en resistensgen mot vankomycin från enterokocken.  Patienten har enligt rapporterna nu förbättrats efter bland annat aggressiv lokalbehandling.  - I detta fall hade man tur, eftersom bakterien var känslig mot andra antibiotikum. Men eftersom det runt om i världen förekommer problem med bakterier som har ett betydligt fulare resistensmönster, så är det bara en tidsfråga innan vi får stafylokocker som är multiresistenta, säger Karl Ekdahl.  På grund av det nu rapporterade fallet poängterar Karl Ekdahl vikten av rigorösa hygienrutiner i svensk sjukvård. Han anser att barriärvård i form av skyddsrock och handskar vid arbete med infekterade patienter är en nödvändighet. Dessutom anser han att det krävs kunskap om och följsamhet till det nationella vårdprogrammet mot multiresistenta bakterier, samt till lokala rekommendationer i hälso- och sjukvården, för att hindra en allmän spridning av multiresistenta bakterier.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev