Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vanligt att läkare missar maligna melanom

Publicerad: 5 oktober 2007, 09:55

Var fjärde malignt melanom missas av en läkare. Hudläkare och allmänläkare tar fel lika ofta, enligt en färsk studie. Ann-Marie Wennberg, en av forskarna, efterlyser nu stora utbildningsinsatser för läkare och allmänhet.


Hudcancern malignt melanom är en av de cancerformer som ökar mest i världen. Tidig upptäckt är centralt för att förbättra överlevnaden. Det generella rådet till allmänheten är att söka läkare om ett födelsemärke växer eller ändrar färg. Men nu visar en enkätstudie med i huvudsak svenska patienter att läkarkontrollen inte är helt att lita på.

– Ungefär 25 procent av läkarna missar att diagnostisera ett malignt melanom. Och 10 procent av melanompatienterna missas av två läkare, säger dermatologen Ann-Marie Wennberg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg,

Hon är en av de forskare bakom en stor undersökning av melanomdiagnoser i Sverige, Tyskland, Australien och Brasilien.

Att så mycket som var fjärde läkare feldiagnostiserar en begynnande hudcancer är mycket allvarligt, anser hon. Det går inte heller att skylla på att patienterna sökt sig till allmänläkare som kanske inte är lika vana att hitta melanomen som en dermatolog.

– Nej, våra resultat visar att hudläkare och allmänläkare missar melanomen i samma utsträckning, även om hudläkare oftare hittar tunna melanom som är i tidigare stadier, säger Ann-Marie Wennberg.

Resultaten från den aktuella studien publicerades i somras i Journal of Cutaneous Medicine and Surgery. 985 hudcancerpatienter ingår, varav 464 svenskar från Skåne och Göteborgsregionen.

Forskarna har låtit patienterna svara på en enkät om sin hudcancer, var den satt, hur det gick till när de upptäckte den och från vilka källor de fått information om malignt melanom. De fick också svara på vilken typ av läkare de sökt och hur många de konsulterat innan de fick diagnosen.

Ann-Marie Wennberg vill dock lägga in en brasklapp. Patienterna i studien undersöktes mellan 2001 och 2002 och sedan dess har diagnostekniken förbättrats. I dag är dermatoskop, som låter läkaren se ner en bit i huden, standard och kanske skulle resultaten därför vara bättre.

Men denna tekniska förbättring utesluter inte, anser Ann-Marie Wennberg, behovet av kraftiga utbildningsinsatser.

– Läkarstudenter måste få mer information om malignt melanom under utbildningen och läkare som är kliniskt verksamma bör få vidareutbildningar, säger hon.

Utöver utbildning är erfarenhet ett nyckelkoncept för bättre hudcancerdiagnostik. Flera studier har visat att läkare blir bättre på hitta melanom ju mer de ser av dessa cancerförändringar. Träffsäkrast är de som ställt regelbundna diagnoser i mer än tio år och de som ser mer än tio melanom per år.
Med detta i åtanke kan det, enligt Ann-Marie Wennberg, vara bra att samla bedömning av melanom till färre läkare.

Förutom läkarmissarna tonar andra intressanta resultat fram. Undersökningen visar att svenska och australiska patienter är mest välinformerade om hudcancer. Uppåt 97 procent vet om att solen är en riskfaktor och mellan 85 och 95 procent vet att tidig upptäckt kan vara avgörande för överlevnad. Detta kan jämföras med exempelvis Brasilien där 74 procent har kunskap om tidig upptäckt. Oavsett land var media den överlägset största informationskällan.

Studien visar också att det oftast är patienten själv som upptäcker melanomet. Så har det gått till i över hälften av fallen. Men det finns köns- och åldersskillnader.

Det är vanligare att kvinnor hittar melanomet själva medan män oftare uppmärksammas på hudförändringen av en partner. Personer under 50 är också klart bättre än äldre på att tidigt söka läkare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev