Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Var femte datortomografi görs i onödan

Publicerad: 20 juni 2007, 13:46

Var femte datortomografi görs i onödan. Dessutom saknar två av tre röntgenavdelningar skriftliga föreskrifter för hur datortomografi ska utföras. Detta trots att sådana måste finnas.


Varje år utförs cirka 660 000 undersökningar i Sverige med hjälp av dator­tomografi, CT. Men nu visar en ännu opublicerad rapport från Statens strålskyddsinstitut, SSI, att så mycket som var femte undersökning utförs helt i onödan.

– Om sjukvården blev bättre på att bedöma vilka undersökningar som är meningsfulla skulle det spara ett antal människors liv varje år, säger Sven Richter, sjukhusfysiker och strålskyddsinspektör vid SSI.

CT-undersökningar bygger på joniserande strålning, som kan orsaka cancer. Forskarna räknar med att varje CT-maskin statistiskt sett skördar ett liv per år. Radiologin som helhet beräknas kosta runt 300 människors liv varje år.

På grund av detta måste varje röntgenundersökning vara ”berättigad”, enligt föreskrifterna från SSI. Inför varje enskild undersökning måste sjukvårdspersonalen alltså göra en avvägning om nyttan bedöms vara större än risken, om det finns alternativ eller om undersökningen alls är nödvändig.

Granskade remisser om CT
För att ta reda på om sjukvården verkligen gör detta lät Sven Richter och hans kollegor på SSI ett antal läkare granska alla remisser rörande CT-undersökningar som utförs en ”vanlig dag” i den svenska sjukvården. Varje remiss kontrollerades av minst två läkare.

Forskarna valde den 22 mars förra året. Denna dag utfördes 2 435 undersökningar med datortomografi. Det visade sig att nästan 500 undersökningar utfördes helt i onödan.

– Det betyder att om man skulle ha gjort något över huvud taget, så skulle man ha gjort något annat än en CT-undersökning – exempelvis en MR-undersökning, säger Sven Richter.

Undersökning med magnetresonans, MR, är ibland att föredra framför CT, eftersom MR inte använder sig av farlig joniserande strålning.

I rapporten spekuleras det i att en anledning kan vara att CT är betydligt billigare än MR.

– En annan förklaring är att CT-maskiner är väldigt vanliga, de finns nästan på varje sjukhus. Ett tredje skäl kan vara att de remitterande läkarna inte känner till vilken undersökning som är den bästa för patienten.

Avdelningar saknade riktlinjer
Katrine Åhlström Riklund, ordförande för Svensk förening för medicinsk radiologi, håller med om att tillgången till MR-kameror är ett problem.

­– Jag har inte läst rapporten ännu men jag kan tänka mig att det görs en hel del CT i stället för MR beroende på att MR-tillgången på vissa ställen är alldeles för låg. Jag kan också tänka mig att det kan se ut som om indikationen är svag, men där det har funnits en diskussion mellan den som har remitterat och radiologen. Men visst är det så att det finns undersökningar som görs med en svag indikation, säger hon.

Dessutom visade granskningen att hela två tredjedelar av röntgen­avdelningarna saknar skriftliga riktlinjer för hur CT-undersökningar ska gå till, enligt Sven Richter.

– Det är naturligtvis allvarligt och innebär att vi måste vidta vissa åtgärder. Eventuellt kommer vi med ett föreläggande till de avdelningar som saknar dessa föreskrifter.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev