Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Var femte ST-läkare anser sig behöva vård för psykisk ohälsa

Publicerad: 4 november 2002, 13:03

Nästan var femte läkare som gör ST-tjänst har psykiska problem som borde behandlas. Besvären är lika vanliga bland män och kvinnor, vilket är en skillnad mot befolkningen i övrigt. Det framgår av en undersökning från Norge.


Psykiatern Reidar Tyssen, knuten till Institutt for medisinske atferdsfag vid universitetet i Oslo, har under flera år studerat den psykiska hälsan hos en årskull läkarstudenter i Norge. Sammanlagt är det drygt 600 studenter som i omfattande enkäter beskrivit sin psykiska hälsa vid tre tillfällen - under sista studieåret, vid AT-tjänstens första år och under ST-tjänstgöringen. Svarsfrekvensen har legat mellan 58 och 83 procent.  Vid AT-tjänstens början uppger 11 procent av läkarna att de under det senaste året har haft psykiska besvär som egentligen borde ha behandlats, enligt läkarnas egen bedömning. Ytterligare två och ett halvt år därefter, under ST-tjänstgöringen, har den siffran stigit till 17 procent. Nära var femte ST-läkare i Norge anser sig alltså behöva vård för sin psykiska ohälsa.  - Det finns ingen anledning att tro att siffrorna skulle vara annorlunda i Sverige. De två länderna är kulturellt mycket lika, säger Reidar Tyssen.  Lika många män som kvinnor  Redan under studiernas sista år beskriver 15 procent av läkarna att de tidigare i livet sökt hjälp hos en psykiater eller psykolog. Ytterligare 7procent anser att de haft problem som egentligen borde ha behandlats professionellt.  Det är lika många män som kvinnor som anser sig behöva hjälp. Och även bland dem som verkligen kontaktar sjukvården är könsfördelningen jämn. 6 procent av de kvinnliga och 5 procent av de manliga ST-läkarna har varit kontakt med en psykolog eller psykiater under det senaste året.  Det är stor skillnad jämfört med befolkningen i övrigt. Där har lika många kvinnor, 6 procent, men endast hälften så många män, 2,5 procent, sökt psykolog eller psykiater under det gångna året.  Reidar Tyssen har ingen förklaring till varför det är så.  - Det kan tyda på att det finns en ökad sårbarhet bland de män som väljer att bli läkare, att de i högre grad tenderar att få psykiska besvär, säger han.  - Det kan även vara så att det är något i arbetssituationen för läkare som gör att fler behöver hjälp för psykiska besvär. Det är ett yrke där det förekommer stor tidspress, krävande arbetsuppgifter och där den anställde ofta blir avbruten i sin syssla.  Läkare går längre med besvär  Ytterligare en orsak kan vara att manliga läkare i högre utsträckning än andra män vet hur man söker hjälp.  - Så kan det vara. Men vi vet från tidigare studier att läkare går längre än andra med obehandlade psykiska besvär innan de väljer att kontakta sjukvården, säger Reidar Tyssen.  Enligt de tidigare studierna är det vanligare med självmord bland läkare än i den totala befolkningen. En förklaring som presenterats är just att läkare dröjer med att söka hjälp, så att de psykiska besvären hinner bli mycket allvarliga, se Dagens Medicin nr 16/97.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev