Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Var fjärde gravid efterlyser bättre känslomässigt stöd av mödravården

Publicerad: 1 mars 2006, 08:17

Nästan var fjärde kvinna är missnöjd med det känslomässiga omhändertagandet under graviditeten, visar en svensk studie i Journal of Advanced Nursing.


De blivande mammorna är också missnöjda med att deras partner i alltför hög utsträckning lämnas utanför. Detta trots att "reklamen" uppmuntrar pappor att engagera sig så mycket som möjligt i graviditeten.

- Att papporna lämnas utanför var den näst starkaste faktorn bakom missnöje med mödravården. Den allra starkaste var att kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med känslomässigt stöd från sin barnmorska, säger Ingegerd Hildingsson, barnmorska och lektor vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Kritik mot bristande kontinuitet  Hon har, tillsammans med barnmorskan Ingela Rådestad vid Mälardalens högskola, låtit 2 746 svensktalande kvinnor besvara ett batteri med frågor dels tidigt under graviditeten, dels två månader efter förlossningen.

18 procent var missnöjda med det medicinska omhändertagandet. Och nästan var fjärde kvinna, 23 procent, var missnöjd med det känslomässiga omhändertagandet.

- För lite tid till egna samtal, bristande kontinuitet med för många barnmorskor och för dålig information var andra aspekter en del var missnöjda med. De kvinnor som var missnöjda med det medicinska omhändertagandet tyckte framför allt att antalet hälsokontroller var för få, både kontrollerna av kvinnorna själva men också av fostren, säger Ingegerd Hildingsson.

Lågutbildade kvinnor var i högre grad missnöjda än högutbildade. Kvinnor i storstadsregioner var mer missnöjda med det känslomässiga omhändertagandet än gravida kvinnor på landsbygden.

- Man kan tänka sig att upptagningsområdena är större i storstäderna, något som kanske innebär större tidspress och sämre kontinuitet, säger Ingegerd Hildingsson.

"Måste vidga perspektivet lite"  Enligt henne borde det gå att förbättra omhändertagandet, framför allt det känslomässiga.

- Mödravårdscentralerna borde satsa lite mer på bemötande och stöd. De måste vidga perspektivet lite och bli bättre på att se den gravida kvinnan och hennes partner mer som en blivande familj istället för att bara se en "mage".

En bättre kontinuitet borde inte vara svårt att uppnå, anser Ingegerd Hildingsson. Ett förslag är arbete två och två i team.

- På så sätt kan barnmorskorna täcka upp för varandra om någon blir sjuk. Vid det första mötet träffar kvinnan och hennes partner båda barnmorskorna som ingår i teamet, så att det blir naturligt redan från början att det är fler än en barnmorska som har hand om kvinnan och hennes partner, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News