Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Var fjärde MRSA-bärare smittades utomlands

Publicerad: 20 februari 2006, 14:53

Under åren 2000 till 2003 smittades totalt 1733 svenskar med MRSA. En fjärdedel av dem, 433 personer, fick bakterierna utomlands. Det framgår av en studie publicerad i dagens nummer av BMC Infectious Diseases.


Forskare från Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkare har gått igenom alla kända svenska fall av MRSA från det att smittan blev anmälningsskyldig år 2000 till och med år 2003. För varje fall är patientens personnummer och troliga smittvägar dokumenterade.

Slutsatsen är, som tidigare känt, att meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, blir allt vanligare i Sverige. Under 2000 registrerades 325 fall, att jämföra med 544 under 2003.

Genomgången visade att var fjärde MRSA-infekterad person blev smittad utomlands. Och de utlandssmittade var unga - allra vanligast var utlandssmitta i åldersgrupperna 0-9 och 20-29 år. Det handlar både om smitta i samband med sjukhusvård och bakterier som har förts över vid vardagliga kontakter.  - En spekulation kan vara att när barn är utomlands så samverkar de mer med miljön än vad vuxna gör - de lägger sig på marken, klänger runt, skaffar lekkamrater och tänker inte på hygien på samma sätt som vuxna gör, säger Mikael Stenhem, doktorand och infektionsläkare vid Smittskyddsinstitutet i Solna.

Under den studerade perioden var smitta med MRSA-bakterier överlägset vanligast bland i Stockholm personer över 80 år. I den gruppen var mer än 60 av 100 000 personer infekterade eller bärare av smittan. Totalt var förekomsten 6,1 fall per 100 000 invånare i Sverige under 2003.   - Vi hade ett utbrott av MRSA inom sjukvården i Stockholm under perioden, och då smittades de som vårdas mycket på sjukhus, alltså de äldre, säger Mikael Stenhem.

I Skåne har MRSA varit absolut vanligast bland barn upp till nio år. I den gruppen har bakterierna återfunnits hos ungefär 15 av 100 000 personer. Bland dem som är äldre än 80 år har strax över 10 av 100 000 varit smittade.   Enligt Håkan Ringberg, smittskyddsläkare i Region Skåne, beror den höga förekomsten bland barn i Skåne på flitig provtagning. När smitta har påträffats hos ett barn har de skånska rutinerna varit att följa upp med provtagning i hemmet. Ofta har även föräldrar och syskon visat sig bära på bakterien, en smitta som de alltså fått utan kontakt med sjukvården.   - Vi har tagit prover utanför sjukvården sedan längre tillbaka än i övriga landet. Därför har vi identifierat fler fall bland barn, säger Håkan Ringberg.

Enligt forskarna har MRSA fortfarande liten spridning i Sverige. Tillsammans med de övriga nordiska länder och Nederländerna är förekomsten troligen lägst i världen - men en säker jämförelse är svår att göra på grund av olika länders skilda rapporteringsrutiner.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News