Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Varannan kroniker fick ont efter akut ingrepp

Publicerad: 11 november 2003, 09:51

Hos nästan varannan patient med svår kronisk smärta debuterade symtomen som akut smärta i samband med att de fått behandling i sjukvården. Det uppger 2100 patienter som utretts vid smärtsektionen på Karolinska sjukhuset i Solna.


Resultaten från undersökningen visar att 46 procent av patienterna hade smärtor som debuterat efter en operation eller en undersökning i sjukvården.  - Att så många påtalar att smärtorna startade efter kirurgiska ingrepp eller annan sjukvård visar att sjukvården i dag har dålig kunskap om smärta och smärtbehandling, säger Anders Wincent, biträdande överläkare vid smärtsektionen på Karolinska sjukhusets anestesi- och intensivvårdsklinik, och vid sjukhusets multidisciplinära smärtcentrum.  Han är en av forskarna bakom studien som nyligen presenterats i rapporten "Onödig smärta i sjukvården, en riskfaktor för utvecklingen av kronisk smärta".  Kvalitetsregister kan öka kunskapen  - Kanske upplever patienten undersökningar och behandlingar som mer smärtsamma än vad vi inom sjukvården inser. Detta är något vi kommer att studera vidare, fortsätter Anders Wincent.  Han tror att ett särskilt kvalitetsregister med inriktning på smärta och smärtbehandling skulle kunna råda bot på sjukvårdens bristande kunskap på området.  - Smärtfrågorna kommer inte tillräckligt högt upp på agendan i andra kvalitetsregister. Eftersom smärta är något av en folksjukdom behöver vi veta mer om hur vi ska förhindra att akut smärta utvecklas till långvarig smärta, samt hur vi ska behandla de patienter som lider av långvarig smärta, säger Anders Wincent.  Två tredjedelar av patienterna i studien var kvinnor, och nästan lika många, 63 procent, uppgav att de led av mer än en typ av smärta. Enligt en delstudie på 290 patienter var vävnadsskadesmärta, nociceptiv smärta, och perifer nervsmärta, perifer neurogen smärta, vanligast.  Kan få vänta i fyra år på hjälp  Många patienter hade väntat länge innan de fick kontakt med mottagningen vid smärtsektionen. Från det att smärtorna debuterade tog det som regel två till fyra år.  Resultaten från delstudien med 290 patienter visar också att patienterna som lider av långvarig smärta har en låg livskvalitet. Medianvärdet för patienterna i studien var 33 på en skala där 100 är högsta möjliga livskvalitet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev